Aanmelding nieuwe leerlingen

 

Aanmelding voor de brugklas

 

Aanmelding voor klas 2 t/m 6

 In eerste instantie neemt u contact op met de betreffende afdelingsleider.

  • Indien uw zoon/dochter afkomstig is van een school uit Utrecht, meldt de school uw zoon /dochter aan via OT (Onderwijs Transparant). Daartoe dient u een verzoek tot aanmelding in bij de afdelingsleider van uw zoon/dochter.

De afdelingsleiders: