Aanmelding voor 3-havo (schooljaar 2017-2018)

Voor leerlingen die zich willen aanmelden voor 3-havo geldt onderstaande procedure. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdelingsleider 3-havo, de heer J. Roncken (j.roncken(a)boni.nl).

– Aanmelding kan plaats vinden op twee manieren:

1. Via het opsturen van de volgende bescheiden naar:

St. Bonifatiuscollege
t.a.v. secretariaat
Burg. Fockema Andreaelaan 7
3582 KA Utrecht

 

2. Via onderwijstransparant (OT).
Dit wordt gedaan door de huidige school.

– Ouders/verzorgers en leerling krijgen vervolgens een uitnodiging voor een gesprek.
– U ontvangt pas een uitnodiging voor een gesprek als alle informatie compleet is ingeleverd.
– Tijdens het gesprek ontvangt u een formulier dat moet worden ingevuld door de afdelingsleider/teamleider van de huidige school en dat moet worden ingeleverd voor 16 juni 2017. U heeft ook de mogelijkheid om het formulier te downloaden (download hier (pdf)) en mee te nemen naar het gesprek.
– Voor plaatsing is een positief advies van de vorige school verplicht.
– Nieuwe leerlingen kunnen verplicht worden een inhaaltraject te volgen om eventuele
achterstanden weg te werken.
– De inschrijving wordt pas definitief als er voldoende plaats is in de betreffende afdeling.
Dit zal bekend zijn uiterlijk woensdag 5 juli 2017.
– Bij overaanmelding wordt er op 5 juli 2017 geloot