Aanmelding voor 3-vwo en 4-vwo

Voor leerlingen die zich willen aanmelden voor 3-vwo en 4-vwo geldt de volgende procedure:

 

  1. Potentiële instromers nemen telefonisch contact op met de afdelingsleider, de heer Te Molder.
  2. Naar aanleiding van dit gesprek kan een vervolgafspraak worden gemaakt waarbij, behalve de instromende leerling ook minimaal één van de ouders aanwezig is.
  3. Bij deze afspraak worden door de instromende leerling meegenomen:
  • een kopie van het meest recente rapport
  • een pasfoto
  1. Tijdens het gesprek wordt o.a. de verdere gang van zaken met betrekking tot de inschrijving besproken.
  2. Na afloop van het gesprek krijgt de instromende leerling het inschrijfformulier mee met het verzoek dit in te vullen en per omgaande naar school te sturen.
  3. De inschrijving wordt pas definitief als blijkt dat er voldoende plaats is om de leerling bij ons op school aan te nemen.