Aanmelding voor 4-havo en 5-havo

Voor leerlingen die zich willen aanmelden voor 4-havo en 5-havo geldt de volgende procedure:

 1. Potentiële instromers nemen telefonisch contact op met de afdelingsleider, mevrouw I. van Koppen.
 2. Naar aanleiding van dit gesprek kan een vervolgafspraak worden gemaakt waarbij, behalve de instromende leerling ook minimaal één van de ouders aanwezig is.
 3. Bij deze afspraak worden door de instromende leerling meegenomen:
 • – een kopie van het meest recente rapport
 • – een pasfoto
 1. Tijdens het gesprek wordt o.a. de verdere gang van zaken met betrekking tot de inschrijving besproken.
 2. Na afloop van het gesprek krijgt de instromende leerling het inschrijfformulier mee met het verzoek dit in te vullen en per omgaande naar school te sturen.
 3. De inschrijving wordt pas definitief als blijkt dat er voldoende plaats is om de leerling bij ons op school aan te nemen.
 4. Toelatingscriteria
  Voor toelating tot 4H gelden de volgende criteria: – Het advies van de toelatende school moet positief zijn. – De leerling moet slagen voor het VMBO-t examen, met alle vakken op D-niveau. – Het gemiddelde voor de examenvakken is minimaal 6,8.
  Verder kunnen de volgende overwegingen nog een rol spelen: Als een leerling per 1-10 ouder is dan 17 jaar, kan dat een argument zijn om hem/haar niet toe te laten. Een (zeer) jonge leeftijd kan een reden zijn om de toelatingscriteria milder toe te passen.
  Omdat de sectoren niet naadloos aansluiten op de havo-profielen is het heel goed mogelijk dat een leerling die van het VMBO-t afkomt een paar vakken al vanaf de 2e klas niet gehad heeft. Bij sommige vakken kan dat in 4H echt zware gevolgen hebben. Dat geldt dan voor vakken als de talen, natuurkunde, scheikunde, biologie, economie en handvaardigheid. Bij de keuze voor zo’n profiel moet er daarom vooraf overleg met de decaan van de havo-afdeling plaatsvinden.