Bèta-vernieuwing op het Boni

Het St. Bonifatiuscollege is al enkele jaren actief  en met succes bezig om het onderwijs in de bètavakken te vernieuwen.
Het Boni staat al jaren bekend als een goede school voor bèta-onderwijs. Binnen het Universum Programma is de school uitgekozen tot de top van Nederland en met enkele onderwijsprojecten heeft de school prijzen gewonnen.
Veel leerlingen kiezen voor een natuurprofiel en voor een aansluitende bèta-opleiding. Met name onder meisjes ligt het keuzepercentage ver boven het landelijk gemiddelde. Enthousiaste docenten en aandacht voor vernieuwing zorgen voor onderwijs dat zowel degelijk als inspirerend is.
Coördinator is Kees Hooyman: k.hooyman(a)boni.nl.


da Vinci Programma

Het da Vinci Programma, voor leerlingen met belangstelling voor de bètavakken, bestaat uit een reeks van activiteiten  binnen en buiten de normale lessen, in de onderbouw en de bovenbouw en zelfs buiten de school. Daardoor kan elke leerling deelnemen aan onderdelen van het da Vinci programma.

De activiteiten zijn bedoeld om de leerlingen een beter beeld te geven van de wereld van natuurwetenschap & technologie. Bovendien worden leerlingen bij veel opdrachten gestimuleerd om eigen oplossingen te bedenken. Daarmee worden vindingrijkheid, inventiviteit en een onderzoekende houding ontwikkeld. Dat zijn vaardigheden die goed van pas komen bij studie en beroep.

download hier de folder van het da Vinci Programma (PDF)

Enkele activiteiten uit het da Vinci Programma:

Robotica met Lego Mindstorms (klas 1 en 2), leerlingen bouwen een robot die kan deelnemen aan de Challenge van de First Lego League

Radiologie, bezoek aan het Diakonessenziekenhuis (klas 3), leerlingen volgen een presentatie en bekijken een röntgen-camera, een MRI-scanner en een gammacamera.

– Programmeren en bouwen met de Raspberry Pi (klas 3), leerlingen kunnen met deze kleine Linux-computer de mooiste dingen bouwen en programmeren.

Excursie Science Center TU Delft (3- en 4-vwo), leerlingen volgen workshops en oriënteren zich op de studiemogelijkheden aan de TU.

– Techniekdag HU en Bètadag UU (4-havo en 3-vwo), leerlingen brengen een bezoek aan de hogeschool en de universiteit van Utrecht.

– Ontwerpopdrachten bij natuurkunde en scheikunde. Binnen de lessen kunnen de leerlingen op verschillende momenten kiezen om een ontwerpopdracht uit te voeren.

– Krantje ‘Natuurwetenschap in het Nieuws’. Een krantje, dat door leerlingen gemaakt wordt, laat de nieuwste ontwikkelingen zien op het gebied van wetenschap, onderzoek en technologie.

– Natuurkundekamp ‘de Val van Galilei’ (4-vwo). Gedurende drie dagen spelen leerlingen in teams een spel rond het werk en het leven van Galilei.

– Specialisaties in het Diakonessenhuis  (5-vwo), leerlingen volgen workshops van tien specialisten en maken kennis met de specialisatiemogelijkheden bij de studie geneeskunde.

– Jet Net Career Day op de TU Delft (5- en 6-vwo), tijdens de Career Day maken de leerlingen kennis met vijftig bedrijven die allemaal behoren tot de top-technologie van Nederland.

– First Tech Challenge (5- en 6-vwo), leerlingen bouwen een robot voor het Open Dutch Championship van de First Tech Challenge.


Natuurkunde en Techniek – klas 2

Parallelproject in klas 2
De onderwerpen die bij natuurkunde en techniek aan bod komen vertonen veel raakvlakken. Bij het parallelproject NaTech worden de onderwerpen elektriciteit en geluid gelijktijdig behandeld.

In de natuurkundelessen wordt vooral aandacht besteed aan theorie en begripsopbouw, terwijl in de technieklessen de toepassingen in de leefomgeving aan bod komen. De combinatie van theorie en toepassingen zorgt ervoor dat het onderwerp voor leerlingen makkelijker te begrijpen is, terwijl tegelijk de relevantie van het onderwerp duidelijk wordt.


Succes met Nieuwe Natuurkunde

Nieuwe Natuurkunde staat voor een nieuw examenprogramma en voor een andere aanpak om natuurkunde te leren. De natuurkundesectie van het Boni heeft een aanpak ontwikkeld die daadwerkelijk succes heeft.
Leerlingen begrijpen door de nieuwe aanpak de natuurkunde beter en onthouden de stof ook beter. In de aanpak is veel aandacht voor begripsontwikkeling nog voordat er met formules gerekend gaat worden.
Deskundigen (o.a. SLO, APS, Eduniek en de lerarenopleiding) zien in deze aanpak een andere manier om natuurkunde te leren.
De aanpak start vaak met concrete en herkenbare voorbeelden die helpen om een beeld te vormen.   Als werkvorm wordt vaak gekozen voor groepswerk. Het elkaar uitleggen en daarvan leren is een sterke component van de didactiek.


SaLVO!  – Rekenvaardigheden

In het project SaLVO! worden gewerkt aan rekenvaardigheden die gebruikt worden bij verschillende vakken (zoals wiskunde, natuur- en scheikunde, aardrijkskunde en economie).  De leerlijn van SaLVO! bestaat uit 12 lesmodules voor klas 2 t/m 5, maar de aanpak wordt ook gebruikt bij lesmethoden van uitgeverijen.
In het lesmateriaal wordt naast het toepassen van vaardigheden ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van concepten en aan didactiek. Daardoor worden wiskundige vaardigheden ook binnen een andere context bruikbaar.

Het Salvo-project (zie webartikel) geeft leerlingen een stevige basis voor het rekenwerk. Dat leidt tot betere examenresultaten, maar het is ook een goede voorbereiding op de rekentoets die (mogelijk) een rol gaat spelen bij het eindexamen.


NLT en wiskunde D – nieuwe vakken voor de bovenbouw

In de bovenbouw biedt het Boni de nieuwe vakken NLT (Natuur, Leven en Technologie) en wiskunde D aan. NLT wordt gegeven in 4 en 5 havo en in 5 en 6 vwo, wiskunde D alleen in 5 en 6 vwo.
Bij NLT maken de leerlingen kennis met onderzoek en technologie in de natuurwetenschap in gebieden waar vaak een combinatie van vakkennis nodig is. Voorbeelden van onderwerpen zijn: Forensische Technieken, Aërosolen, Nul-energie-woning, Moleculen in leven en Sportprestaties.
Leerlingen met belangstelling voor wiskunde kunnen naast wiskunde B het vak wiskunde D volgen. In dit vak komen zeer verschillende onderwerpen aan bod met een flinke diepgang, zoals complexe getallen.


Universitair practicum

5 & 6 vwo scheikunde
Leerlingen van 6 vwo gaan een middag naar de universiteit om met speciale analysetechnieken te kunnen werken. Tegelijk biedt deze excursie een goede gelegenheid om een kijkje te kunnen nemen in de universitaire wereld. Leerlingen van 5 vwo maken paracetamol en controleren de zuiverheid ervan.


Masterclasses en Olympiades

5 & 6 vwo
Een groot aantal leerlingen van 5 en 6 vwo neemt deel aan verschillende masterclasses die op diverse universiteiten georganiseerd worden, zoals forensische chemie (misdaad) en farmaceutische chemie (medicijnen) bij de UvA en colloidchemie bij de UU. Daarnaast worden er voor verschillende vakken Olympiades georganiseerd.