Ouderraad

Alle ouders/verzorgers van leerlingen op het St. Bonifatiuscollege zijn automatisch lid van de oudervereniging. Vanuit de oudervereniging wordt ieder schooljaar een Ouderraad samengesteld. Deze bestaat uit ongeveer twintig leden. De Ouderraad houdt zijn leden op de hoogte van zaken die ouders van leerlingen veelal direct raken.

De Ouderraad is te bereiken via e-mailadres ouderraadbonigmail.com.


Algemene Ledenvergadering Oudervereniging


Het Dagelijks Bestuur van de Oudervereniging nodigt alle ouders/verzorgers van de Boni-leerlingen uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). De vergadering vindt plaats op maandag 25 september 2017 van 19.30-21.00 uur (uiterlijk) in de docentenkamer van het hoofdgebouw van het St. Bonifatiuscollege.

Alle ouders van de Boni-leerlingen zijn automatische lid van de Oudervereniging en worden vertegenwoordigd door de Ouderraad. De Ouderraad verzorgt activiteiten voor de ouders en namens de ouders voor de leerlingen. Tijdens de ALV brengen wij u op de hoogte over onze activiteiten en hoe de contributiegelden zijn besteed.

U kunt zich aanmelden voor de ALV via ouderraadbonigmail.com. Na aanmelding ontvangt u de uitgebreide agenda en de bijhorende stukken.

Wij hopen u te ontmoeten tijdens de ALV op 25 september 2017.
Namens het Dagelijks Bestuur van de Ouderraad.


Thema-avond "Samen sterk voor sociale veiligheid"

Op woensdag 5 april 2017 organiseert de Ouderraad een thema-avond met als onderwerp "Samen sterk voor sociale veiligheid". Lees meer in deze uitnodiging(pdf). Lees hier meer over de workshops(pdf). U kunt zich hier aanmelden.

In eerdere jaren waren de thema's bijvoorbeeld "pubers en hun financiŽn" (2012) en "invulling geven aan ouderbetrokkenheid" (2013), "talentontwikkeling (2015), "communiceren met je puber" (2016)

Brugklasouderoverleg.

 De Ouderraad organiseerde het brugklasouderoverleg (BKO) op woensdag 2 november 2016. .


Ouderbulletin

Het Boni-Ouderbulletin ("BOB") is een uitgave van de oudervereniging van het St. Bonifatiuscollege. Het verschijnt 3x per jaar en is bestemd voor de ouders van de leerlingen van het Boni. Het blad wordt via de leerlingen mee naar huis gegeven. Lees meer>