Ouderraad

Alle ouders/verzorgers van leerlingen op het St. Bonifatiuscollege zijn automatisch lid van de oudervereniging. Vanuit de oudervereniging wordt ieder schooljaar een Ouderraad samengesteld. Deze bestaat uit ongeveer twintig leden. De Ouderraad houdt zijn leden op de hoogte van zaken die ouders van leerlingen veelal direct raken.
De Ouderraad is te bereiken via e-mailadres ouderraadboni(a)gmail.com.


Brugklasouderoverleg.

De Ouderraad van het Boni nodigt u van harte uit voor het brugklasouderoverleg (“BKO”) op woensdag 1 november 2017 van 20.00 tot 22.00 uur in de aula van het hoofdgebouw. Lees hier de uitnodiging. U kunt zich hier aanmelden>


Ouderbulletin

Het Boni-Ouderbulletin (“BOB”) is een uitgave van de oudervereniging van het St. Bonifatiuscollege. Het verschijnt 3x per jaar en is bestemd voor de ouders van de leerlingen van het Boni. Het blad wordt via de leerlingen mee naar huis gegeven. Lees meer>

BoniOuderBulletin juni 2017