Ouderraad

Alle ouders/verzorgers van leerlingen op het St. Bonifatiuscollege zijn automatisch lid van de oudervereniging. Vanuit de oudervereniging wordt ieder schooljaar een Ouderraad samengesteld. Deze bestaat uit ongeveer twintig leden. De Ouderraad houdt zijn leden op de hoogte van zaken die ouders van leerlingen veelal direct raken.
De Ouderraad is te bereiken via e-mailadres ouderraadboni(a)gmail.com.


Thema-avond.


De Ouderraad van het Boni nodigt u uit voor een thema-avond op woensdag 18 april 2018 van 19.30 tot 21.30 uur in de aula van het hoofdgebouw.
Tijdens deze ouderavond neemt DNL Theatercollectief u mee in het onderwerp motivatie. Wat motiveert en wat demotiveert je kind? Een interactieve voorstelling waarin u inzicht krijgt in uw rol als ouder, met veel vaart en humor waarin u kunt meedenken, meepraten en meelachen! De nieuwe rector Hanneke Schreuder zal de avond openen en zichzelf introduceren.

PROGRAMMA:
19:30 uur: Ontvangst met koffie/thee
19:45 uur: Opening door rector Hanneke Schreuder
20:00 uur: Start van de levendige, interactieve en humoristische voorstelling met herkenbare situaties, misverstanden en conflicten tussen ouders en hun puber (zie voor een sfeerimpressie: DNLtheatercollectief)
21:30 uur: Afsluiting van de avond

U kunt zich voor de thema-avond aanmelden via www.boni.nl/thema.


Brugklasouderoverleg.

De Ouderraad van het Boni organiseerde het brugklasouderoverleg (“BKO”) op woensdag 1 november 2017 van 20.00 tot 22.00 uur in de aula van het hoofdgebouw. Lees hier de uitnodiging.span>


Ouderbulletin

Het Boni-Ouderbulletin (“BOB”) is een uitgave van de oudervereniging van het St. Bonifatiuscollege. Het verschijnt 3x per jaar en is bestemd voor de ouders van de leerlingen van het Boni. Het blad wordt via de leerlingen mee naar huis gegeven. Lees meer>

BoniOuderBulletin juni 2017