Aanmelding nieuwe leerlingen


Aanmelding voor de brugklas


Aanmelding voor klas 2 t/m 6

 In eerste instantie neemt u contact op met de betreffende afdelingsleider.

  • Indien uw zoon/dochter afkomstig is van een school uit Utrecht, meldt de school uw zoon /dochter aan via OT (Onderwijs Transparant). Daartoe dient u een verzoek tot aanmelding in bij de afdelingsleider van uw zoon/dochter.

De afdelingsleiders:

L. Koppers (Laurens), l.koppers@boni.nl, brugklassen

drs. J. Nij Bijvank (Jenneke), j.nijbijvank@boni.nl, 2-vwo en 3-gymnasium

J.M. Roncken (Jeroen), j.roncken@boni.nl, 2-havo, 2-schakel, 3-havo

drs. P.W.M.M. te Molder (Paul), p.temolder@boni.nl, 3-atheneum en 4-vwo

drs. I.M van Koppen (Ilse), i.vankoppen@boni.nl, 4- en 5-havo

drs. S. Sluimer (Sanne), s.sluimer@boni.nl, 5- en 6-vwo