Het St. Bonifatiuscollege, schoolgemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium te Utrecht, is m.i.v. 1 augustus 2021 op zoek naar een enthousiaste

Docent bewegingsonderwijs (0,6 – 0,8 fte)

Kandidaten worden van harte uitgenodigd hun belangstelling voor 1 mei a.s. kenbaar te maken door een motivatiebrief met curriculum vitae te sturen naar vacature@boni.nl. U kunt uw brief richten aan mevrouw drs. J.A.S.M. (Hanneke) Schreuder.