Het St. Bonifatiuscollege, schoolgemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium te Utrecht, is m.i.v. 4 januari 2021, ter vervanging wegens ziekte, op zoek naar een enthousiaste

Docent Duits, 2e graads

Het betreft ongeveer 15 lesuren, verdeeld over maandag, dinsdag en donderdag

Verdeling uren:

2x 2HV / 3x 3H

elke klas heeft 3 uur per week

Voor meer informatie over onze schoolgemeenschap, verwijzen wij u graag naar onze website: www.boni.nl

Wij zien uw motivatiebrief met curriculum vitae graag tegemoet. Wij verzoeken u deze brief te richten aan mevrouw drs. J.A.S.M. Schreuder, rector: vacature@boni.nl.