Theater in de klas voor 3-havo 28/29 november

Ook dit jaar een voorstelling in de klas voor de leerlingen van 3-havo. Theater Utrecht en DOX komen met de voorstelling: OUTSIDERS. Deze gaat over uitsluiting en broederschap. Onderwerpen als vriendschap, pesten, (on)gelijkheid en radicalisering komen aan bod. De voorstelling wordt in de klas gespeeld met daaraan gekoppeld een nagesprek. Op woensdag 28 november en donderdag 29 november 2018!

Gastcollege prof. dr. Bas van Bavel 27 november

Op dinsdag 27 november heeft prof. dr. Bas van Bavel een bijzonder gastcollege gegeven voor leerlingen van 6-vwo met economie en geschiedenis in hun pakket. Hij beschrijft factoren die de opgang en neergang van economieën veroorzaken. De markteconomie van onze westerse samenleving wordt vaak gezien als voorwaarde voor blijvende vooruitgang en economische groei, maar dat blijkt een misvatting. Het nieuwe … Lees meer…

Crowdfunding voor struikelstenenproject PWS 5-havo

Een groep van twintig 5-havoleerlingen zijn bezig met een heel bijzonder project waarbij zij Utrechts Joodse gezinnen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn afgevoerd en vermoord weer een plekje in de geschiedenis geven. Voor deze twintig gezinnen worden begin 2019 “struikelstenen” gelegd, bij de huizen waar zij hebben gewoond. Het leggen van deze stenen kost geld! Leerlingen van dit project … Lees meer…

Boni Ouderbulletin november

Het eerste Boni Ouderbulletin van dit schooljaar is verschenen. Het blad, een uitgave van de Ouderraad, wordt tegelijk met de rapporten aan de leerlingen mee naar huis gegeven.

8 november: Journée de la langue française

Op donderdag 8 november is het de Dag van de Franse Taal! Alle docenten Frans gaan in hun lessen die dag hiermee rekening houden. Naast het in de les actief bezig zijn met het Frans als wereldtaal, zal in de grote pauze de kantine in Franse sferen worden gehuld! Wat houdt dit in? Twee dingen. 1. Er worden weer croissantjes … Lees meer…

DIENSTBARE HANDEN in de projectweek

Tijdens de projectweek deden al onze brugklassers mee aan het project ‘Dienstbare handen’. Bij dit levensbeschouwing-project onderzochten zij de waarde ‘dienstbaarheid’ . Hoe dien je een ander (met jouw eigen handen) en hoe deden grote religieuze voorbeeldfiguren als Desmond Tutu en Malala Yousafzai dat in hun tijd en leefomgeving? Eén van de onderdelen bestond uit het maken van een ‘handreiking … Lees meer…

2-Gymnasium in Xanten

Woensdag 31 oktober 2018 zijn we met de tweedeklassers van het gymnasium op excursie naar Xanten geweest. In Xanten was in de Romeinse tijd een groot legerkamp en een bloeiend stadje. Veel van de gebouwen uit die tijd zijn opgegraven en deels heropgebouwd in het Archeologische Park Xanten. Daar hebben de leerlingen het amfitheater, het badhuis, de tempel en de … Lees meer…

5-havoleerlingen bezochten Polen

  Na de herfstvakantie werden de examenreizen georganiseerd naar o.a. Marokko, Frankrijk, Duitsland, Hongarije en Spanje. Een grote groep leerlingen uit 5-havo bezocht Krakau in Polen. Op woensdag werd een bezoek gebracht aan het voormalige concentratiekamp Auschwitz-Birkenau, waar de leerlingen bloemen legden bij het monument voor de slachtoffers. Werkkamer van Oscar Schindler (bekend van de film Schindler’s List) die 1200 … Lees meer…

Dinsdag 6 november: Allerzielen

Zoals ieder jaar besteden we op het St. Bonifatiuscollege ook dit jaar aandacht aan Allerzielen: de dag waarop in de katholieke kerk stil wordt gestaan bij alle overledenen. Samen zijn, niet alleen in vreugde maar ook in verdriet, vinden we belangrijk als schoolgemeenschap. Traditioneel vindt Allerzielen plaats op 2 november, wij verplaatsen onze bijeenkomst dit jaar naar 6 november, na … Lees meer…