Missie en visie

Kwaliteit is een van onze drie pijlers. Onze lessen en ook de buitenschoolse activiteiten die we daarnaast organiseren moeten zoveel mogelijk kwaliteit hebben.

We gaan niet zomaar op reis. Over een reis of excursie wordt van tevoren goed nagedacht en het programma moet een doel dienen. Het is fijn als het gezellig is, maar leerlingen moeten er wel iets van opsteken. Iets leren.

Ook bij onze toneelvoorstellingen, onze muziekavonden, ons extra aanbod kunst (tekenen) streven wij naar een hoog niveau. U kunt het zelf constateren wanneer u door de gangen loopt en naar de kunstwerken van onze leerlingen kijkt.

De Boni-sfeer

Een andere pijler is diversiteit. Zoals gezegd is de onze leerlingenpopulatie heel divers. Het Boni is een gemeenschap waar iedereen welkom is. Kenmerkend bij ons op school is de ‘Boni-sfeer’. Die sfeer is open: er is ruimte voor ieders eigenheid. Leerlingen kunnen zich bij ons ontplooien op zeer uiteenlopend gebied.

Zo zijn er leerlingen met bijzondere aanleg voor de exacte vakken, artistieke leerlingen die goed zijn in acteren, een instrument bespelen of schilderen en leerlingen met veel organisatietalent. Zij krijgen, mede dankzij het brede vakkenaanbod, de kans om hun grenzen te verleggen. Op het Boni is het bijvoorbeeld mogelijk om eindexamen te doen in muziek en kunst-beeldend.

Een gevoel van saamhorigheid

De derde pijler is verbondenheid.

Wij hebben een stevig traditie in de stad Utrecht. Veel mensen hebben op het Boni gezeten en voelen zich verbonden met hun oude school. Dat gevoel van verbondenheid willen we meegeven aan onze huidige leerlingen. Een gevoel van saamhorigheid en betrokkenheid bij elkaar. Daar doen wij als scholengemeenschap ons best voor.

Dat begint in de brugklassen. De mentoren besteden veel tijd aan het smeden van een onderlinge band tussen de leerlingen en aan het groepsproces in de klas. Tijdens de lessen levensbeschouwing leren de leerlingen om echt met elkaar in gesprek te gaan, een dialoog op gang te brengen. Ieder kind mag zijn eigen mening hebben, maar leert tegelijk ook rekening te houden met die van een ander.