Verlof voor leerlingen

Leerlingen krijgen buiten de vakantiedagen in principe geen verlof voor school. Een uitzondering op deze regel is alleen mogelijk wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden. Deze zijn in de Leerplichtwet duidelijk omschreven. Dit verlof dient schriftelijk bij de afdelingsleider te worden aangevraagd, onder vermelding van de redenen.  U kunt hier een formulier (pdf) downloaden.

De school is op grond van de Leerplichtwet verplicht om ongeoorloofde afwezigheid aan de leerplichtambtenaar te melden.