Vacatures

Het St. Bonifatiuscollege is een katholieke scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium. De school geeft vorm aan een brede ontwikkeling van leerlingen vanuit drie pijlers kwaliteit, verbondenheid en diversiteit. De sfeer op het Boni is te omschrijven als open, met ruimte voor ieders eigenheid en betrokkenheid op elkaar en op de schoolgemeenschap als geheel. De school biedt sterk inhoudelijk onderwijs waarin de vaksecties werken aan ontwikkeling van het vakonderwijs. De medewerkers van de school zijn gericht op vernieuwing van het onderwijs met ruimte voor maatwerk en keuzevrijheid van leerlingen. Het ontwerp van het nieuwe gebouw is erop gericht ruimte te bieden aan deze onderwijsontwikkeling.

Per 1 augustus 2018 zijn wij op zoek naar een afdelingsleider 5- en 6-vwo.

Betrekkingsomvang: 0,8 – 1,0 fte, waarvan een gering deel docenttaken

Inschaling: schaal LD volgens CAO-VO

Voor deze vacature wordt tegelijkertijd zowel in- als extern geworven.
De sollicitatietermijn loopt tot 14 mei 2018. Daarna vinden, bij voorkeur op woensdag 16 en donderdag 17 mei, de gesprekken met de kandidaten plaats. Een op de functie toegesneden assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Het assessment is gepland op 28 mei.
Een uitgebreide profielschets vindt u in het document dat u hier kunt downloaden.
Uw sollicitatie inclusief cv kunt u sturen naar mevrouw drs. J.A.S.M. Schreuder, rector: vacature@boni.nl.


Het St. Bonifatiuscollege is voor het schooljaar 2018-2019 op zoek naar:

Een eerstegraads docent wiskunde.
Het betreft een aanstelling van ongeveer 0,6 tot 0,8 fte.
Van de nieuwe collega wordt verwacht dat hij/zij breed inzetbaar is in zowel havo als vwo.
Wij zien uw motivatiebrief met curriculum vitae graag tegemoet voor 21 mei 2018.
Wij verzoeken u deze brief te richten aan mevr. drs. J.A.S.M.. Schreuder (rector): vacature@boni.nl


Het St. Bonifatiuscollege is voor het schooljaar 2018-2019 vanaf 1 augustus op zoek naar:

Een docent natuurkunde.
Het betreft een aanstelling van ongeveer 0,6 fte.
Zowel tweede- als eerstegraads docenten worden uitgenodigd te reageren.
Van de nieuwe collega wordt verwacht dat hij/zij breed inzetbaar is in zowel havo als vwo en zowel in de onderbouw als de bovenbouw.
Wij zien uw motivatiebrief met curriculum vitae graag tegemoet voor 16 mei 2018. Wij verzoeken u deze brief te richten aan mevr. drs. J.A.S.M.. Schreuder (rector): vacature@boni.nl.

Een docent Duits.
Het betreft een aanstelling van ongeveer 0,6 fte.
Zowel tweede- als eerstegraads docenten worden uitgenodigd te reageren.
Van de nieuwe collega wordt verwacht dat hij/zij breed inzetbaar is in zowel havo als vwo en zowel in de onderbouw als de bovenbouw.
Wij zien uw motivatiebrief met curriculum vitae graag tegemoet voor 16 mei 2016.
Wij verzoeken u deze brief te richten aan mevr. drs. J.A.S.M.. Schreuder (rector): vacature@boni.nl

 


Het St. Bonifatiuscollege is per direct ter vervanging op zoek naar:
Een docent Frans.
Het betreft een aanstelling van 17 lessen in de onderbouw en 4-vwo ter vervanging wegens ziekteverlof. Zowel eerste- als tweedegraads docenten worden uitgenodigd te reageren.
Wij zien uw motivatiebrief met curriculum vitae graag tegemoet voor 4 april 2018.
Wij verzoeken u deze brief te richten aan mevr. drs. J.A.S.M. Schreuder (rector), vacature@boni.nl


Het St. Bonifatiuscollege is voor het schooljaar 2018-2019 vanaf 1 augustus op zoek naar:

Een eerstegraads docent economie/bedrijfseconomie.
Het betreft een aanstelling van ongeveer 0,5 – 0,6 fte ter vervanging wegens zwangerschapsverlof

Een eerstegraads docent Klassieke talen en cultuur.
Het betreft een aanstelling van ongeveer 0,5 – 0,6 fte ter vervanging wegens zwangerschapsverlof

Wij zien uw motivatiebrief met curriculum vitae graag tegemoet voor 4 april 2018.
Wij verzoeken u deze brief te richten aan mevr. drs. J.A.S.M. Schreuder (rector), vacature@boni.nl


 

 


Het St. Bonifatiuscollege is onderdeel van de Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel onderwijs (www.pcouwillibrord.nl).

Klik hier voor de vacature-pagina van de Willibrord Stichting.