Vacatures

Het St. Bonifatiuscollege is een katholieke scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium. De school geeft vorm aan een brede ontwikkeling van leerlingen vanuit drie pijlers kwaliteit, verbondenheid en diversiteit. De sfeer op het Boni is te omschrijven als open, met ruimte voor ieders eigenheid en betrokkenheid op elkaar en op de schoolgemeenschap als geheel. De school biedt sterk inhoudelijk onderwijs waarin de vaksecties werken aan ontwikkeling van het vakonderwijs. De medewerkers van de school zijn gericht op vernieuwing van het onderwijs met ruimte voor maatwerk en keuzevrijheid van leerlingen. Het ontwerp van het nieuwe gebouw is erop gericht ruimte te bieden aan deze onderwijsontwikkeling.


Het St. Bonifatiuscollege  is voor het schooljaar 2018-2019 op zoek naar:

Een docent Frans.

Het betreft een aanstelling van 11 à 14 lesuren ter tijdelijke vervanging.

Zowel tweede- als eerstegraads docenten worden uitgenodigd te reageren.
Van de nieuwe collega wordt verwacht dat hij/zij breed inzetbaar is in zowel havo als vwo en zowel in de onderbouw als de bovenbouw.
Wij zien uw motivatiebrief met curriculum vitae graag tegemoet voor 13 juli 2018.
Wij verzoeken u deze brief te richten aan mevr. drs. J.A.S.M.. Schreuder (rector): vacature@boni.nl

 


Het St. Bonifatiuscollege is voor het schooljaar 2018-2019 op zoek naar:

Een enthousiaste onderwijsassistent (0,7-0,8 fte)

De functie omvat de volgende hoofdtaken:

  • Opvang onderbouw klassen bij lesuitval
  • Surveilleren bij repetities
  • Opvang individuele leerlingen
  • De daarbij behorende administratieve afhandelingen
  • Pauze-surveillance
  • Organisatie inhaalrepetities
  • Ondersteunende administratieve werkzaamheden voor de schoolleiding

Wij zien uw motivatiebrief met curriculum vitae graag tegemoet voor 10 juli 2018.

Wij verzoeken u deze brief te richten aan dhr. H. de Groot: vacature@boni.nl


Het St. Bonifatiuscollege is voor het schooljaar 2018-2019 op zoek naar:

Een eerstegraads docent Engels.
Het betreft een aanstelling van ongeveer 0,4 tot 0,5 fte.
Van de nieuwe collega wordt verwacht dat hij/zij breed inzetbaar is in zowel havo als vwo.
Wij zien uw motivatiebrief met curriculum vitae graag tegemoet voor 15 juni 2018.
Wij verzoeken u deze brief te richten aan mevr. drs. J.A.S.M.. Schreuder (rector): vacature@boni.nl

 


Het St. Bonifatiuscollege is voor het schooljaar 2018-2019 op zoek naar:

Een eerstegraads docent wiskunde.
Het betreft een aanstelling van ongeveer 0,6 tot 0,8 fte.
Van de nieuwe collega wordt verwacht dat hij/zij breed inzetbaar is in zowel havo als vwo.
Wij zien uw motivatiebrief met curriculum vitae graag tegemoet voor 21 mei 2018.
Wij verzoeken u deze brief te richten aan mevr. drs. J.A.S.M.. Schreuder (rector): vacature@boni.nl


Het St. Bonifatiuscollege is voor het schooljaar 2018-2019 vanaf 1 augustus op zoek naar:

Een docent natuurkunde.
Het betreft een aanstelling van ongeveer 0,6 fte.
Zowel tweede- als eerstegraads docenten worden uitgenodigd te reageren.
Van de nieuwe collega wordt verwacht dat hij/zij breed inzetbaar is in zowel havo als vwo en zowel in de onderbouw als de bovenbouw.
Wij zien uw motivatiebrief met curriculum vitae graag tegemoet voor 16 mei 2018. Wij verzoeken u deze brief te richten aan mevr. drs. J.A.S.M.. Schreuder (rector): vacature@boni.nl.


Het St. Bonifatiuscollege is voor het schooljaar 2018-2019 vanaf 1 augustus op zoek naar:

Een eerstegraads docent economie/bedrijfseconomie.
Het betreft een aanstelling van ongeveer 0,5 – 0,6 fte ter vervanging wegens zwangerschapsverlof

Een eerstegraads docent Klassieke talen en cultuur.
Het betreft een aanstelling van ongeveer 0,5 – 0,6 fte ter vervanging wegens zwangerschapsverlof

Wij zien uw motivatiebrief met curriculum vitae graag tegemoet voor 4 april 2018.
Wij verzoeken u deze brief te richten aan mevr. drs. J.A.S.M. Schreuder (rector), vacature@boni.nl


 

 


Het St. Bonifatiuscollege is onderdeel van de Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel onderwijs (www.pcouwillibrord.nl).

Klik hier voor de vacature-pagina van de Willibrord Stichting.