Het St. Bonifatiuscollege is al enkele jaren actief  en met succes bezig om het onderwijs in de bètavakken te vernieuwen. Enkele kernpunten:

  • da Vinci Programma (onderbouw)
  • Plusvak Robotica 15-18 (bovenbouw)
  • Vakoverstijgend Rekenonderwijs
  • Techniek (onderbouw), wiskunde D en NLT (bovenbouw)
  • Deelname aan U-Talent (Universiteit en Hogeschool Utrecht)

Veel leerlingen kiezen voor een natuurprofiel en voor een aansluitende bèta-opleiding. Met name onder meisjes ligt het keuzepercentage ver boven het landelijk gemiddelde. Coördinator is Kees Hooyman: k.hooyman(at)boni.nl.

Het Boni is een partnerschool van U-Talent, U-Talent is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en partnerscholen uit de regio Utrecht.


da Vinci Programma

In klas 1 en 2 kunnen leerlingen op vrijdagmiddag meedoen aan het da Vinci Programma. Bij het da Vinci Programma staan inventiviteit en een onderzoekende houding centraal. Leerlingen worden gestimuleerd om eigen oplossingen te bedenken en hun eigen aanpak te kiezen.

Het da Vinci Programma bestaat dit jaar uit negen onderdelen. Sommige onderdelen duren een paar weken, andere een paar maanden. Leerlingen kunnen meedoen aan meerdere onderdelen.

Download hier de folder van het da Vinci Programma (pdf)

In de vaklessen natuurkunde en techniek worden ook activiteiten van het da Vinci Programma gedaan. Experimenten, onderzoeken en maakopdrachten waarbij de leerlingen een eigen aanpak moeten kiezen en eigen oplossingen moeten bedenken.
Bij techniek brengen leerlingen een bezoek aan NEMO. Daarna ontwerpen en bouwen ze hun eigen NEMO-demonstratie. Bij natuurkunde wordt de isolatiebekerwedstrijd georganiseerd. In het da Vinci Programma gaan leerlingen op een andere manier aan de slag en er is veel ruimte voor inventiviteit. Die aanpak is niet alleen leuk, het is met name interessant voor technische vervolgopleidingen.


Robotica 15-18

In de bovenbouw van havo en vwo kunnen leerlingen meedoen aan het plusvak Robotica 15-18. Bij dit plusvak is er geen boek, geen huiswerk en er zijn geen toetsen. Alles draait om inventiviteit, ontwerpen en samenwerken. Samen met een team ontwerpen en bouwen ze dan een eigen robot die meedoet aan een internationale robotwedstrijd: de First Tech Challenge. Deze wedstrijd sluit aan bij de First Lego League voor de onderbouw.

De leerdoelen bij Robotica 15-18 zijn engineering, programmeren en elektronica. Daardoor vormt het een prima brug naar een technische vervolgopleiding. Het plusvak wordt na twee jaar afgesloten met een certificaat.


Vakoverstijgend rekenonderwijs

Op het Boni hebben alle vakken waar gerekend wordt (wiskunde, natuurkunde, economie, scheikunde, techniek, biologie en aardrijkskunde) goede afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het rekenen met procenten, of het gebruik van de verhoudingstabel.
Die afspraken staan allemaal op de rekenposter en de rekenkaart. De poster hangt in de vaklokalen, de rekenkaart mogen de leerlingen t/m klas 4 gebruiken bij toetsen

Het rekenonderwijs op het Boni is als volgt opgebouwd:

• In klas 1 en 2 wordt bij wiskunde veel aandacht besteed aan rekenen.
• In klas 3 wordt rekenen herhaald en versterkt bij natuurkunde en economie.
• In klas 3 krijgen de leerlingen voor het eerst een apart cijfer voor rekenen op het rapport.
• In de bovenbouw wordt maatwerk aangeboden: rekenles voor rekenzwakke leerlingen.

 


Natuurwetenschap & technologie

De wereld van natuurwetenschap & technologie is op school meestal niet erg zichtbaar. Daarom gaan we vaak de deur uit en zoeken we die wereld op.
U-Talent –Boni doet mee aan het netwerk U-Talent van de UU en de HU. Leerlingen kunnen daardoor verschillende masterclasses volgen die behoorlijk de diepte in gaan. Daarnaast organiseert U-Talent verschillende andere activiteiten.
• NEMO – Leerlingen van klas 1 en 2 bezoeken NEMO en bouwen daarna bij techniek hun eigen verrassende opstelling.
• Diakonessenziekenhuis – In klas 3 bezoeken leerlingen de afdeling radiologie. Zij volgen een presentatie en bekijken een röntgen-camera, een MRI-scanner en een gammacamera.
• Science Center TU Delft (3- en 4-vwo) – Leerlingen volgen workshops en oriënteren zich op de studiemogelijkheden aan de TU.
• U-Talent activiteiten bèta en techniek (3-havo en 4-havo) – Leerlingen brengen een bezoek aan de Hogeschool Utrecht en krijgen daarmee een beter beeld van technische vervolgopleidingen.
• Diakonessenziekenhuis – Leerlingen uit 5 vwo bezoeken Diakdroom. Zij volgen workshops van tien specialisten en maken kennis met de specialisatiemogelijkheden bij de studie geneeskunde.
• Natuurkundekamp ‘de Val van Galilei’ (4-vwo) – Gedurende drie dagen spelen leerlingen in teams een spel rond het werk en het leven van Galilei. Hier maken de leerlingen kennis met wetenschapsontwikkeling in een historische context.
• Jet-Net Career Day (4/5-havo en 5-vwo) – Tijdens de Jet-Net Career Day maken de leerlingen kennis met bedrijven die allemaal behoren tot de top-technologie van Nederland.

• Blik op de Toekomst (bovenbouw) – Ouders van leerlingen geven presentaties over het bedrijf of de instelling waar ze werken. Daarmee laten ze concreet zien wat het betekent om te werken in de wereld van natuurwetenschap & technologie.