Het St. Bonifatiuscollege werkt al vele jaren aan vernieuwing en versterking van het onderwijs in de bètavakken. Enkele kernpunten:

 • Vakoverstijgend Rekenen
 • Techniek (onderbouw), Wiskunde D en NLT (bovenbouw)
 • Boni+ uren
  • Robotica, Programmeren en informatica
  • Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Techniek
  • Boni Science Club
 • Wedstrijdgroep Robotica – onderbouw
 • Wedstrijdgroep Robotica – bovenbouw
 • Deelname aan U-Talent:
  • Onderbouwactiviteiten (Campusdagen, Girls Club WIN)
  • Bovenbouwactiviteiten (Masterclasses, UP-Pioneers)
  • U-Talent Academy (Universiteit Utrecht)
  • U-Talent College (Hogeschool Utrecht)

Veel leerlingen van het Boni kiezen voor een natuurprofiel en voor een aansluitende opleiding (technische opleidingen, bètastudies, geneeskunde, biotechnologie en gezondheid).

Coördinator is Kees Hooyman: k.hooyman(a)boni.nl.

Het Boni is een partnerschool van U-Talent, U-Talent is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en partnerscholen uit de regio Utrecht.


Vakoverstijgend rekenonderwijs

Op het Boni wordt serieus werk gemaakt van rekenen. Alle vakken waar gerekend wordt gebruiken dezelfde overzichtelijke aanpak voor bijvoorbeeld het rekenen met procenten of verhoudingen. Die aanpak staat op de rekenkaart die leerlingen t/m leerjaar 4 bij alle toetsen mogen gebruiken.

Voor het oefenen heeft Boni een site ontwikkeld: maken.wikiwijs.nl/195629

Het rekenonderwijs op het Boni is als volgt opgebouwd:

 • In leerjaar 1 en 2 wordt bij wiskunde veel aandacht besteed aan rekenen.
 • In leerjaar 3 wordt gestart met Vakoverstijgend Rekenen. De vakken natuurkunde, wiskunde en economie oefenen daarbij met lesmateriaal dat door het Boni ontwikkeld is.
 • Vakoverstijgend Rekenen wordt afgerond met een rekentoets op niveau 3F. Daarmee kunnen leerlingen een vrijstelling voor rekenen verdien
 • In de bovenbouw wordt maatwerk aangeboden: rekenles voor leerlingen die de rekentoets nog niet gehaald hebben.

De website van Vakoverstijgend Rekenen


Boni+ programma

In het Boni+ programma kunnen leerlingen ook kiezen uit verschillende bèta-activiteiten:

 • Robotica Startmodule onderbouw     klas 1, 2 en 3
 • Robotica Wedstrijdgroep                   klas 1, 2 en 3
 • Programmeren Girls Coding Club      klas 1, 2 en 3 (alleen meiden)
 • Techniek Artcadia                               klas 2
 • Biologie Snijpracticum                            alle klassen
 • Biologie Antibiotica gezocht                   alle klassen
 • Scheikunde Aspirine maken                    klas 1 en 2
 • Wiskunde Schaken                                  klas 1 t/m 6
 • Aardrijkskunde Denke als een geoloog  klas 4, 5 en 6
 • Informatica Talen en Algoritmes             klas 4
 • Robotica Startmodule bovenbouw         klas 4, 5 en 6
 • Robotica Wedstrijdgroep                        klas 4, 5 en 6
 • Scheikunde Experimenten met zouten   4- en 5-vwo
 • Natuurkunde Modelleren in Python       4- en 5-vwo
 • Scheikunde Zuur in cola!                        5-vwo
 • Wiskunde Train je Einstein-brein            klas 4, 5 en 6

Leerlingen in 4-havo en 4-vwo kunnen meedoen aan de Boni Science Club. Daarbij kiezen ze elke periode een van de science-modules, en ze een of meer masterclasses van U-Talent.


Robotica onderbouw

In de onderbouw kunnen alle leerlingen kennismaken met Robotica, en daarna meedoen aan de wedstrijdgroep. Het programma bestaat uit:

Bij die wedstrijden bouwen en programmeren de leerlingen een Lego-robot, die op het wedstrijdveld opdrachten moet kunnen uitvoeren. Bij Robotica is er geen leerboek, geen huiswerk en er zijn geen toetsen. Alles draait om inventiviteit, ontwerpen en samenwerken.


Robotica bovenbouw

In de bovenbouw kunnen leerlingen met interesse voor bèta en technologie meedoen aan Robotica. Het programma bestaat uit:

 • Startmodule Robotica (2 flexuren)
 • Wedstrijdgroep Rookie Challenge (3 flexuren)
 • Wedstrijdgroep First Tech Challenge (3 flexuren)

In een team ontwerpen en bouwen de leerlingen een eigen robot, met zwaardere motoren, sensoren en robotics constructiematerialen. Met die robot doen ze mee aan een internationale robotwedstrijd: de First Tech Challenge. Deze wedstrijd sluit aan bij de First Lego League voor de onderbouw. Bij Robotica is er geen boek, geen huiswerk en er zijn geen toetsen. Alles draait om inventiviteit, ontwerpen en samenwerken.

De leerdoelen bij O&O Robotica zijn engineering, programmeren en elektronica. Daardoor vormt het een prima brug naar een technische vervolgopleiding. Robotica wordt na twee jaar afgesloten met een certificaat.


Techniek, Wiskunde D en NLT

In leerjaar 1 en 2 volgen alle leerlingen het vak Techniek. Dat vak is op veel middelbare scholen afgeschaft, maar het Boni vindt het belangrijk om onze leerlingen goed voor te bereiden op een wereld waarin technologie een steeds belangrijkere rol speelt. Daarnaast zijn er veel interessante vervolgopleidingen op het gebied van technologie.

In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen voor de examenvakken Wiskunde D (alleen vwo) of het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT), die beide worden afgesloten met een schoolexamen. Wiskunde D is bedoeld voor leerlingen die uitblinken in wiskunde. Bij het vak NLT krijgen leerlingen een breder beeld van verschillende vakgebieden binnen de wereld van Science & Technology.


U-Talent

Boni is lid van het scholennetwerk U-Talent. Daardoor kunnen leerlingen in elk leerjaar meedoen aan interessante en verdiepende activiteiten op de Universiteit en de Hogeschool Utrecht. Het geeft leerlingen ook de mogelijkheid om eens een kijkje te nemen bij de universiteit of hogeschool, en tegelijk te ontdekken welke opleiding het meest aanspreekt.

Activiteiten voor de onderbouw:

 • Campusdagen
 • Girls Club WIN
 • Robotica
 • Moduledagen
 • Profielkeuzedagen

Activiteiten voor de bovenbouw:

 • Masterclasses
 • Moduledagen
 • Robotica
 • University Pioneers
 • U-Talent College (Hogeschool Utrecht) voor leerlingen van 4- en 5-havo
 • U-Talent Academy (Universiteit Utrecht) voor leerlingen van 5- en 6-vwo

Het complete programma met activiteiten van U-Talent voor leerlingen van het Boni:  maken.wikiwijs.nl/199727


Overige activiteiten

De wereld van natuurwetenschap & technologie is op school meestal niet erg zichtbaar. Daarom gaan we vaak de deur uit en zoeken we die wereld op.

 • NEMO – Leerlingen van klas 1 en 2 bezoeken NEMO en bouwen daarna bij techniek hun eigen verrassende opstelling.
 • Girls Day – Alle meiden van klas 1 en 2 kunnen meedoen aan deze landelijke dag. Ze bezoeken een IT-bedrijf dat gespecialiseerd in software om fraude te herkennen.
 • Diakonessenziekenhuis – Leerlingen uit 5-vwo bezoeken Diakdroom. Zij volgen workshops van tien specialisten en maken kennis met de specialisatiemogelijkheden bij de studie geneeskunde.
 • Natuurkundekamp ‘de Val van Galilei’ (4-vwo) – Gedurende drie dagen spelen leerlingen in teams een spel rond het werk en het leven van Galilei. Hier maken de leerlingen kennis met wetenschapsontwikkeling in een historische context.
 • Jet-Net Career Day (4/5-havo en 5-vwo) – Tijdens de Jet-Net Career Day maken de leerlingen kennis met bedrijven die allemaal behoren tot de top-technologie van Nederland.