Het St. Bonifatiuscollege werkt al vele jaren aan vernieuwing en versterking van het onderwijs in de bètavakken. Enkele kernpunten:

 • Vakoverstijgend Rekenen
 • Techniek (onderbouw), Wiskunde D en NLT (bovenbouw)
 • Boni+ uren
 • Plusvak Robotica 12-15 (onderbouw)
 • Plusvak Robotica 15-18 (bovenbouw)
 • Informatica (pilot 4H en 4V)
 • Deelname aan U-Talent:
  • Onderbouwactiviteiten
  • Bovenbouwactiviteiten (Masterclasses)
  • U-Talent Academy (Universiteit Utrecht)
  • U-Talent College (Hogeschool Utrecht)

Veel leerlingen van het Boni kiezen voor een natuurprofiel en voor een aansluitende bèta-opleiding. Met name onder meisjes ligt het keuzepercentage boven het landelijk gemiddelde.

Coördinator is Kees Hooyman: k.hooyman(a)boni.nl.

Het Boni is een partnerschool van U-Talent, U-Talent is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en partnerscholen uit de regio Utrecht.


Vakoverstijgend rekenonderwijs

Op het Boni wordt serieus werk gemaakt van rekenen. Alle vakken waar gerekend wordt gebruiken een overzichtelijke aanpak voor bijvoorbeeld het rekenen met procenten, of het gebruik van de verhoudingstabel. Die aanpak staat op de rekenkaart die leerlingen t/m leerjaar 4 bij alle toetsen mogen gebruiken.

Het rekenonderwijs op het Boni is als volgt opgebouwd:

 • In leerjaar 1 en 2 wordt bij wiskunde veel aandacht besteed aan rekenen.
 • In leerjaar 3 wordt gestart met Vakoverstijgend Rekenen. De vakken natuurkunde, wiskunde en economie oefenen daarbij met lesmateriaal dat door het Boni ontwikkeld is.
 • Vakoverstijgend Rekenen wordt afgerond met een rekentoets op niveau 3F. Daarmee kunnen leerlingen een vrijstelling voor rekenen verdienen.
 • In de bovenbouw wordt maatwerk aangeboden: rekenles voor leerlingen die de rekentoets nog niet gehaald hebben.

De website van Vakoverstijgend Rekenen

De Onderwijsinspectie is enthousiast over Vakoverstijgend Rekenen (klik hier voor de Podcast):


Boni+ uren

Tijdens de Boni+ uren op donderdag- en vrijdagmiddag kunnen leerlingen kiezen uit verschillende onderdelen:

 • Robotica Robotica 12-15                        klas 1, 2 en 3
 • Techniek Artcadia                                   klas 2
 • Biologie Snijpracticum                           alle klassen
 • Biologie Antibiotica gezocht                  alle klassen
 • Scheikunde Aspirine maken                   klas 1 en 2
 • Natuurkunde Planeten ontdekken         klas 1 en 2
 • Informatica Pilot Informatica                  klas 4
 • Robotica Robotica 15-18                        klas 4, 5 en 6
 • Scheikunde Experimenten met zouten   vwo 4 en 5
 • Natuurkunde Modelleren in Python       vwo 4 en 5
 • Scheikunde Zuur in cola!                         vwo 5

Boni+: Robotica 12-15 (onderbouw)

In leerjaar 1 t/m 3 kunnen leerlingen meedoen aan het plusvak Robotica 12-15. Daarbij doen leerlingen in teams mee aan twee internationale wedstrijden: de First Lego League en de World Robot Olympiad. Bij die wedstrijden bouwen en programmeren de leerlingen een Lego-robot, die op het wedstrijdveld opdrachten moet kunnen uitvoeren. Bij Robotica is er geen leerboek, geen huiswerk en er zijn geen toetsen. Alles draait om inventiviteit, ontwerpen en samenwerken.


Plusvak: Robotica 15-18 (bovenbouw)

In de bovenbouw van havo en vwo kunnen leerlingen meedoen aan het plusvak Robotica 15-18. In een team ontwerpen en bouwen ze daarbij een eigen robot, met zwaardere motoren, sensoren en robotics constructiematerialen. Met die robot doen ze mee aan een internationale robotwedstrijd: de First Tech Challenge. Deze wedstrijd sluit aan bij de First Lego League voor de onderbouw. Bij dit plusvak is er geen boek, geen huiswerk en er zijn geen toetsen. Alles draait om inventiviteit, ontwerpen en samenwerken.

De leerdoelen bij Robotica 15-18 zijn engineering, programmeren en elektronica. Daardoor vormt het een prima brug naar een technische vervolgopleiding. Het plusvak wordt na twee jaar afgesloten met een certificaat.

 


Informatica (pilot 4H en 4V)

Boni doet mee aan een pilot om op termijn het vak Informatica in te voeren, als plusvak of als examenvak. In de pilot volgen leerlingen van 4 havo en 4 vwo hetzelfde programma, dat niet alleen gaat over programmeren en informatie verwerken, maar ook over de invloed van informatica op de maatschappij.

Bij de pilot krijgt Boni ondersteuning van het platform Co-Teach Informatica, waarbij IT-professionals en studenten de school ondersteunen.


Techniek, Wiskunde D en NLT

In leerjaar 1 en 2 volgen alle leerlingen het vak Techniek. Dat vak is op veel middelbare scholen afgeschaft, maar het Boni vindt het belangrijk om onze leerlingen goed voor te bereiden op een wereld waarin technologie een steeds belangrijkere rol speelt. Daarnaast zijn er veel interessante vervolgopleidingen op het gebied van technologie.

In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen voor de examenvakken Wiskunde D (alleen vwo) of het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT), die beide worden afgesloten met een schoolexamen. Wiskunde D is bedoeld voor leerlingen die uitblinken in wiskunde. Bij het vak NLT krijgen leerlingen een breder beeld van verschillende vakgebieden binnen de wereld van Science & Technology.


U-Talent Ambitieprogramma

Boni draait mee in het ambitieprogramma van U-Talent. Daardoor kunnen docenten en leerlingen meedoen aan een groot aantal activiteiten.


Overige activiteiten

De wereld van natuurwetenschap & technologie is op school meestal niet erg zichtbaar. Daarom gaan we vaak de deur uit en zoeken we die wereld op.

 • NEMO – Leerlingen van klas 1 en 2 bezoeken NEMO en bouwen daarna bij techniek hun eigen verrassende opstelling.
 • Diakonessenziekenhuis – Leerlingen uit 5-vwo bezoeken Diakdroom. Zij volgen workshops van tien specialisten en maken kennis met de specialisatiemogelijkheden bij de studie geneeskunde.
 • Natuurkundekamp ‘de Val van Galilei’ (4-vwo) – Gedurende drie dagen spelen leerlingen in teams een spel rond het werk en het leven van Galilei. Hier maken de leerlingen kennis met wetenschapsontwikkeling in een historische context.
 • Jet-Net Career Day (4/5 havo en 5-vwo) – Tijdens de Jet-Net Career Day maken de leerlingen kennis met bedrijven die allemaal behoren tot de top-technologie van Nederland.