Bèta-vernieuwing op het Boni

Het St. Bonifatiuscollege is al enkele jaren actief  en met succes bezig om het onderwijs in de bètavakken te vernieuwen.
Het Boni staat al jaren bekend als een goede school voor bèta-onderwijs. Binnen het Universum Programma is de school uitgekozen tot de top van Nederland en met enkele onderwijsprojecten heeft de school prijzen gewonnen.
Veel leerlingen kiezen voor een natuurprofiel en voor een aansluitende bèta-opleiding. Met name onder meisjes ligt het keuzepercentage ver boven het landelijk gemiddelde. Enthousiaste docenten en aandacht voor vernieuwing zorgen voor onderwijs dat zowel degelijk als inspirerend is.
Coördinator is Kees Hooyman: k.hooyman(a)boni.nl.

 

Het Boni is een partnerschool van U-Talent, het bètanetwerk van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht


da Vinci Programma

Het da Vinci Programma is opgezet om de leerlingen een beter beeld te geven van de wereld van natuurwetenschap & technologie. Bovendien worden leerlingen bij veel opdrachten gestimuleerd om eigen oplossingen te bedenken. Vindingrijkheid, inventiviteit en een onderzoekende houding staan centraal.

Het da Vinci Programma bestaat uit drie onderdelen:

  • O&O Robotica
  • De wereld van natuurwetenschap & technologie
  • Activiteiten in de lessen

Het da Vinci Programma staat niet als vak op het rooster, maar in elk leerjaar kunnen leerlingen deelnemen aan activiteiten van da Vinci Programma.

download hier de folder van het da Vinci Programma (PDF)

 

 


O&O Robotica

In alle klassen kunnen leerlingen deelnemen aan robotica-projecten. In de bovenbouw in O&O Robotica een plusvak. Het programmeren en bouwen van een robot is goede opstap naar een technische studie.

First Lego League (klas 1, 2 en 3) – Elk jaar doet het team Roboni mee aan de First Lego League. In deze internationale wedstrijd draait alles om inventiviteit, samenwerken, onderzoeken en ontwerpen. Leerlingen zijn twee maanden lang aan het werk met het bouwen van een robot en het uitvoeren van een project. (<b>Lees meer</b>)

First Tech Challenge (klas 4, 5 en 6) – In de bovenbouw zijn meerdere teams bezig met het bouwen van een robot voor de First Tech Challenge. Twee teams doen mee aan het Open Dutch Championship, waar ongeveer de helft van de teams uit het buitenland komt. Leerlingen zijn het hele jaar druk met het bouwen en verbeteren van een robot voor de wedstrijd.

Micro:Bit (onderbouw) en Raspberry Pi (bovenbouw) – Met deze mini-computers ontdekken leerlingen de wereld van het programmeren. Vervolgens bouwen ze daarmee een eigen project.

Robotica in de les – In klas 2 (bij techniek) en in klas 4 (bij natuurkunde) kunnen leerlingen tijdens de lessen kiezen voor een robotica-project. Veel leerlingen ontdekken daar hun talenten voor programmeren en bouwen.

 


Natuurwetenschap & technologie

De wereld van natuurwetenschap & technologie is op school meestal niet erg zichtbaar. Daarom gaan we vaak de deur uit en zoeken we die wereld op.

U-Talent –Boni doet mee aan het netwerk U-Talent van de UU en de HU. Leerlingen kunnen daardoor verschillende masterclasses volgen die behoorlijk de diepte in gaan. Daarnaast organiseert U-Talent verschillende andere activiteiten. (link naar pagina?)

NEMO – Leerlingen van klas 1 en 2 bezoeken NEMO en bouwen daarna bij techniek hun eigen verrassende opstelling.

Diakonessenziekenhuis – In klas 3 bezoeken leerlingen de afdeling radiologie. Zij volgen een presentatie en bekijken een röntgen-camera, een MRI-scanner en een gammacamera.

Science Center TU Delft (3- en 4-vwo) – Leerlingen volgen workshops en oriënteren zich op de studiemogelijkheden aan de TU.

Techniekdag HU en Bètadag UU (4-havo en 3-vwo) – Leerlingen brengen een bezoek aan de hogeschool en de universiteit van Utrecht.

Diakonessenziekenhuis – Leerlingen uit 5 vwo bezoeken Diakdroom. Zij volgen workshops van tien specialisten en maken kennis met de specialisatiemogelijkheden bij de studie geneeskunde.

Natuurwetenschap in het Nieuws – Een krantje, dat door leerlingen gemaakt wordt, laat de nieuwste ontwikkelingen zien op het gebied van wetenschap, onderzoek en technologie.

Natuurkundekamp ‘de Val van Galilei’ (4-vwo) – Gedurende drie dagen spelen leerlingen in teams een spel rond het werk en het leven van Galilei. Hier maken de leerlingen kennis met wetenschapsontwikkeling in een historische context. (Link naar verslag?)

Jet-Net Career Day (4/5 havo en 5 vwo) – Tijdens de Jet-Net Career Day maken de leerlingen kennis met bedrijven die allemaal behoren tot de top-technologie van Nederland. (link naar verslag?).

Blik op de Toekomst (bovenbouw) – Ouders van leerlingen geven presentaties over het bedrijf of de instelling waar ze werken. Daarmee laten ze concreet zien wat het betekent om te werken in de wereld van natuurwetenschap & technologie.


Activiteiten in de lessen

Tijdens de lessen zijn er ook activiteiten uit het da Vinci Programma. Dat zijn activiteiten waarbij inventiviteit en zelf uitzoeken centraal staan.

Excellentieprogramma Onderzoeken & Ontwerpen (Klas 1 & 2) – Een serie exploratieve opdrachten uit natuurkunde en scheikunde. Bij deze opdrachten onderzoek je verschijnselen of je ontwerpt en bouwt een apparaat, als een echte da Vinci.

 

Natuurkunde – Tijdens de lessen natuurkunde kunnen alle leerlingen kennis maken met da Vinci opdrachten. Sommige opdrachten zijn bedoeld als keuzeopdracht, andere opdrachten worden door alle leerlingen uitgevoerd.

·         Maak een ballonauto

·         Ontwerp een elektrische huisinstallatie

·         Bouw zelf een telescoop, een verrekijker of een microscoop

·         Energie & technologie – op zoek naar oplossingen voor het energievraagstuk

·         Ontwerp een evenwichtskunstwerk, een ballenwerper, een brug of een krachtoverbrenging

 

De ruimte in! – In deze module voor 4 vwo verkennen leerlingen de ruimte en ontdekken wat er allemaal te beleven is in het heelal.

 

Constructie & Design – In deze module voor 4 vwo bouwen leerlingen

een constructie (gebouw of een brug). Het moet niet alleen stevig zijn, er wordt ook aandacht besteed aan het design.

 

Het Salvo-project (zie webartikel) geeft leerlingen een stevige basis voor het rekenwerk. Dat leidt tot betere examenresultaten, maar het is ook een goede voorbereiding op de rekentoets die (mogelijk) een rol gaat spelen bij het eindexamen.