Leerlingondersteuning

Op het Boni heeft elke leerling een coach. Die coach kan je klassenmentor of een van je docenten zijn. De coach is de spil in jouw begeleiding. Dat betekent dat je coach er voor jou is voor alle vragen die je hebt wat school betreft. Ook voor je ouder(s)/verzorger(s) is de coach de eerste contactpersoon van school.


Extra-ondersteuning voor leerlingen

Als je iets extra’s of speciale ondersteuning nodig hebt, dan overlegt je coach met een van de ondersteuningscoördinatoren en je afdelingsleider over wat er mogelijk is. Natuurlijk zijn er allerlei regels over wat wel en niet kan. In elk geval doen we ons best om vanuit school te organiseren wat nodig én mogelijk is. We noemen dat ‘maatwerk’.

Wil jij of wil een je ouder(s)/verzorger(s) meer weten, zoek dan bij op de Boni-site bij ‘documenten’ naar ‘Schoolondersteuningsplan’.


Vertrouwenspersonen

Wij zijn Kim Dusch (docent Levensbeschouwing), Janneke Sonneveld (docent Levensbeschouwing), Tim Hoornweg (docent Aardrijkskunde) en Frank Holtslag (docent Biologie / NLT) en wij zijn vertrouwenspersonen op het Boni.

Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie je terecht kunt als er sprake is van ongewenst gedrag of wanneer je iets in vertrouwen wilt bespreken. Bijvoorbeeld als je gepest wordt of als je ziet dat iemand anders gepest wordt. Of als je je onveilig voelt, als er sprake is van discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld.

Bij een vertrouwenspersoon kun je hier in vertrouwen over praten. Je verhaal doen bij iemand kan al voor veel opluchting zorgen. Als het nodig is kunnen wij je ook helpen met vervolgstappen. Kom gerust naar ons toe. Je kunt ons aanspreken op school of een bericht sturen via Teams of mail.