Leerlingondersteuning

Op het Boni heeft elke leerling een coach. Die coach kan je klassenmentor of een van je docenten zijn. De coach is de spil in jouw begeleiding. Dat betekent dat je coach er voor jou is voor alle vragen die je hebt wat school betreft. Ook voor je ouder(s)/verzorger(s) is de coach de eerste contactpersoon van school.


Extra-ondersteuning voor leerlingen

Als je iets extra’s of speciale ondersteuning nodig hebt, dan overlegt je coach met een van de ondersteuningscoördinatoren en je afdelingsleider over wat er mogelijk is. Natuurlijk zijn er allerlei regels over wat wel en niet kan. In elk geval doen we ons best om vanuit school te organiseren wat nodig én mogelijk is. We noemen dat ‘maatwerk’.

Wil jij of wil een je ouder(s)/verzorger(s) meer weten, zoek dan bij op de Boni-site bij ‘documenten’ naar ‘Schoolondersteuningsplan’.


Vertrouwenspersoon

Ik ben Kim Dusch en naast docent Levensbeschouwing en brugklasmentor ben ik vertrouwenspersoon bij ons op school.

Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie je terecht kunt als er sprake is van ongewenst gedrag of wanneer je iets in vertrouwen wilt bespreken. Bijvoorbeeld als je gepest wordt of als je ziet dat iemand anders gepest wordt. Of als je je onveilig voelt, als er sprake is van discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld.

Bij een vertrouwenspersoon kun je hier in vertrouwen over praten. Je verhaal doen bij iemand kan al voor veel opluchting zorgen. Als het nodig is kan hij of zij je ook helpen met vervolgstappen. Kom gerust naar me toe. Mijn e-mailadres is k.dusch@boni.nl