Begeleiding op sociaal-emotioneel gebied

Sommige kwesties bespreek je niet in een groep, omdat ze bijvoorbeeld te persoonlijk of te gevoelig zijn. Zulke kwesties hebben vaak, om het wat abstract te zeggen, een sociaal-emotionele achtergrond. Je bespreekt ze het liefst met iemand die je kunt vertrouwen. Een school moet daarom zorgen voor voldoende aanspreekmogelijkheden voor leerlingen met vragen en opmerkingen op dit vlak. In de schoolpraktijk is de mentor hiervoor een eerste aanspreekpunt. Ook bij vakdocenten en afdelingsleiders kunnen leerlingen altijd hun verhaal kwijt.


Begeleidingsteam

Vijf docenten hebben zich gespecialiseerd in begeleiding op sociaal-emotioneel gebied. Zij vormen het begeleidingsteam.  Leerlingen kunnen erop rekenen dat alles wat besproken wordt, door de begeleiders vertrouwelijk wordt behandeld. Daarnaast verzorgen de leden van het begeleidingsteam voor leerlingen een cursus TOF-bovenbouw (voorkomen van examenvrees) en TOF-onderbouw (omgaan met faalangst).


Vertrouwenspersoon

Wij zijn Wilma Akkerman en Dirk Haringa en naast docent techniek en Natuurkunde zijn wij vertrouwenspersoon bij ons op school.

Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie je terecht kunt als er sprake is van ongewenst gedrag of wanneer je iets in vertrouwen wilt bespreken. Bijvoorbeeld als je gepest wordt of als je ziet dat iemand anders gepest wordt. Als je je onveilig voelt, als er sprake is van discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld.

Bij een vertrouwenspersoon kun je hier in vertrouwen over praten. Je verhaal doen bij iemand kan al voor veel opluchting zorgen. Als het nodig is kan hij of zij je ook helpen met vervolgstappen. Kom gerust naar ons toe. Bij elke afdelingsleider hangt een affiche met onze gegevens.