Het St. Bonifatiuscollege (“Boni”) is een middelbare school voor havo, atheneum en gymnasium in Utrecht. Het Boni heeft een veilige en prettige sfeer. We hebben aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en talenten van alle leerlingen. Docenten hebben het beste met onze leerlingen voor, denken met hen mee en geven hun goede begeleiding bij het werken in de klas. Wij werken met moderne media en organiseren veel culturele activiteiten en schoolevenementen.

Onze missie en visie

Het onderwijs op het St. Bonifatiuscollege is gebaseerd op drie kernwaarden, kwaliteit, diversiteit en verbondenheid

Kwaliteit is een van onze drie pijlers. Onze lessen en ook de buitenschoolse activiteiten die we daarnaast organiseren moeten zoveel mogelijk kwaliteit hebben. We gaan niet zomaar op reis. Over een reis of excursie wordt van tevoren goed nagedacht en het programma moet een doel dienen. Het is fijn als het gezellig is, maar leerlingen moeten er wel iets van opsteken. Iets leren. Ook bij onze toneelvoorstellingen, onze muziekavonden, ons extra aanbod kunst (tekenen) streven wij naar een hoog niveau. U kunt het zelf constateren wanneer u door de gangen loopt en naar de kunstwerken van onze leerlingen kijkt.

De tweede pijler is diversiteit. Onze leerlingenpopulatie is heel divers. Het Boni is een gemeenschap waar iedereen welkom is. Kenmerkend bij ons op school is de ‘Boni-sfeer’. Die sfeer is open: er is ruimte voor ieders eigenheid. Leerlingen kunnen zich bij ons ontplooien op zeer uiteenlopend gebied. Zo zijn er leerlingen met bijzondere aanleg voor de exacte vakken, artistieke leerlingen die goed zijn in acteren, een instrument bespelen of schilderen en leerlingen met veel organisatietalent. Zij krijgen, mede dankzij het brede vakkenaanbod, de kans om hun grenzen te verleggen. Op het Boni is het bijvoorbeeld mogelijk om eindexamen te doen in muziek en kunst-beeldend.

De derde pijler is verbondenheid. Wij hebben een stevige traditie in de stad Utrecht. Veel mensen hebben op het Boni gezeten en voelen zich verbonden met hun oude school. Dat gevoel van verbondenheid willen we meegeven aan onze huidige leerlingen. Een gevoel van saamhorigheid en betrokkenheid bij elkaar. Daar doen wij als scholengemeenschap ons best voor. Dat begint in de brugklassen. De mentoren besteden veel tijd aan het smeden van een onderlinge band tussen de leerlingen en aan het groepsproces in de klas. Tijdens de lessen levensbeschouwing leren de leerlingen om echt met elkaar in gesprek te gaan, een dialoog op gang te brengen. Ieder kind mag zijn eigen mening hebben, maar leert tegelijk ook rekening te houden met die van een ander.

Profilering van het St. Bonifatiuscollege