St. Bonifatius

St. Bonifatius

Kwaliteit, diversiteit en verbondenheid.

Het Boni is een begrip in Utrecht en omgeving. Van oudsher zijn we een school die bekend staat om een goede en plezierige sfeer, waar samen geleerd en gewerkt wordt en waar, naast persoonlijke ontwikkeling, aandacht voor de ander net zo goed belangrijk is. De school heeft een stevige traditie en baseert de missie en de visie op waarden als kwaliteit, diversiteit en verbondenheid. Kernwaarden die ook ten grondslag liggen aan de onderwijsontwikkelingen die op het Boni in gang zijn gezet. Lees meer>


Schoolgids

In dit hoofdstuk staat een link naar de schoolgids (te downloaden als pdf).


Documenten

Binnenkort zijn hier de volgende documenten te downloaden:

A  Gedragscode op school:

-schoolbepalingen

-regels ten aanzien van het te-laat-komen

-beleid drugs en alcohol

-mediatheekreglement

B Leerlingenstatuut

C Overgangsnormen

D Urentabellen

E Verzekeringen (aanvullende info)

F “Vensters voor Verantwoording” .

(deze bevatten ook de examenresultaten, de in- en uitstroomgegevens, het veiligheidsplan etc.)

G Reductie- en kwijtscheldingsregeling  voor ouder- en deelnemersbijdragen

-dyslexiebeleid


Overige informatie

Er komen ook links naar informatie de volgende onderwerpen:

-internationalisering

-daVinci project

-Cambridge/Delf/Goethe (extra certificaten)

-Unescoschool

-Universumschool

-historie/archief