Hoe gaan we met elkaar om?

De meeste mensen vinden de sfeer op school erg prettig. Dat is fijn en dat willen wij graag zo houden. Respect voor elkaar en goede omgangsvormen staan bij ons hoog in het vaandel. Hieronder staan de belangrijkste schoolafspraken over de dagelijkse gang van zaken. Ook over het beleid ten aanzien van het gebruik van mobiele telefoontjes, ziekmeldingen en te laat komen.

Lees hier de Boni-afspraken

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut is geprobeerd zo overzichtelijk mogelijk de rechten en plichten van een leerling weer te geven.
Het doel van het leerlingenstatuut is de mogelijkheid bieden de rechtspositie te verduidelijken en te verbeteren.
Het leerlingenstatuut werkt op 3 manieren:
1. probleemvoorkomend;
2. probleemoplossend;
3. willekeuruitsluitend.

Download hier het leerlingenstatuut (pdf)