']
 

Cultuur­profiel­school

We hebben op het Boni een lange traditie van kwalitatief goed cultuur- en kunstonderwijs. Tevens bieden we leerlingen een uitgebreid programma aan buitenles-activiteiten aan waarin zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Cultuur- en kunsteducatie zit in de vezels van onze school!

 

Op het Boni hechten wij grote waarde aan de culturele ontwikkeling en cultuureducatie van onze leerlingen. Onze school kent een rijk aanbod van culturele activiteiten, kunstvakken en cultuureducatie in brede zin. Iedere leerling wordt op zijn of haar eigen niveau uitgedaagd: door het opwekken van nieuwsgierigheid, het omgaan met het nog niet weten en het maken van fouten als kans om te leren.

Cultuur- en kunstonderwijs

In de onderbouw volgen alle leerlingen de vakken Kunst Beeldend (2D en 3D), Muziek en Drama. Wij werken met een doorlopende leerlijn vanaf de brugklas t/m de examenklas bij het beeldend kunstonderwijs (2D en 3D) en muziek. In de bovenbouw volgt voor iedere leerling het vak CKV, waarbij de leerling door middel van activiteiten verschillende vormen van kunst en cultuur ervaart. Daarnaast kunnen leerlingen met alle profielen een kunstvak kiezen. In de praktijk blijkt dat ook veel leerlingen met een bètaprofiel kiezen voor kunstvakken in de bovenbouw. Het vernieuwde gebouw zal uitgerust worden met nieuwe, goed geoutilleerde ruimtes als ateliers, podia, een theaterzaal en oefenstudio’s.

Het procesmatig werken met aandacht voor onderzoeksvaardigheden krijgt veel aandacht binnen ons cultuuronderwijs. Leerlingen mogen fouten maken, ze leren fouten zien als kansen en leren omgaan met het ongemak van het (nog) niet-weten. Een meerwaarde van ons kunst- en cultuuronderwijs is dat leerlingen verder leren kijken dan hun neus lang is; ze analyseren kunstwerken, gaan op zoek gaan naar drijfveren en doen onderzoek doen naar achtergronden. Zo leren leerlingen gaandeweg over snelle persoonlijke oordelen heen te stappen en een minder oppervlakkige attitude te ontwikkelen. Uiteindelijk streven we bij leerlingen naar een lerende en creatieve attitude. Daar kunnen we met elkaar nog meer uithalen.

Drama

Het Boni kent een bloeiende toneeltraditie. Voor en met onderbouwleerlingen wordt er ieder jaar door theatergroep Primeur een toneelvoorstelling geproduceerd. In de bovenbouw kunnen leerlingen zich verder ontwikkelen in theatergroep Tablo. Aan deze producties werken veel leerlingen mee. Uiteraard zijn er de spelers en vaak ook de dansers die hun talenten laten zien. Daarnaast is er een groep leerlingen die met beeld, licht en geluid voor een bijna professionele ondersteuning zorgt.

Muziek

Onze muzikale leerlingen kunnen hun talent op een aantal momenten in het jaar ten gehore brengen, bijvoorbeeld tijdens het Adventsconcert, de Bandjesavond of op de Salon de Musique. Voor de leerlingen die muziek als examenvak volgen, is er nog een aparte avond, waarop zij, dikwijls samen met presentaties van andere kunstvakken, van zich kunnen laten horen.

Beeldende kunst

De beeldende vakken nemen op onze school wel heel letterlijk een zichtbare plaats in. Door het hele schoolgebouw staan en hangen veel beelden, schilderijen, tekeningen en andere werkstukken van examenkandidaten. Leerlingen uit de brugklas en 4-vwo die schilderkunstig nog een stapje verder willen gaan, kunnen in de Boni+ uren op school onder begeleiding van een docent schilderen in het Atelier 306. De leerlingen met het examenvak Kunst Beeldend en Muziek kunnen op examenreis naar Madrid.

Erkend cultuurprofiel

De Vereniging CultuurProfielScholen is een landelijke vereniging voor én door scholen die samen leren en onderzoeken in het kader van kunst- en cultuuronderwijs. De vereniging streeft naar erkenning voor scholen die zich onderscheidend presenteren op het gebied van kunst- en cultuuronderwijs. Met ambitiegesprekken, visitaties, kwaliteitskaders, inspiratie- en studiedagen stelt de vereniging scholen in staat actief en ambitieus te werken aan hun cultuuronderwijs.

Cultuurcoördinator onderbouw

Sigrid van der Mersch s.vandermersch@boni.nl

Cultuurcoördinatoren bovenbouw

Pieter Angeneind p.angeneind@boni.nl

Carolien Zeeman c.zeeman@boni.nl

 

We zien je graag op het Boni!