Absentie: indien een leerling door ziekte niet op school kan komen, moet dit dezelfde dag vóór 08.30 uur telefonisch (030-2512315) bericht worden aan de conciërge door ouder(s) / verzorger(s). Van iedere daaraan volgende ziektedag moet opnieuw telefonisch melding gemaakt worden bij de conciërge vóór 8.30 uur. Afwezigheid kan niet per e-mail gemeld worden.
Bij terugkeer op school moet de leerling bovendien een schriftelijke mededeling van een van de ouder(s) / verzorger(s) inleveren bij de verzuimcoördinator over de reden en de duur van het verzuim.
Bij absentie in verband met doktersbezoek, familieomstandigheden etc. vooraf een briefje met verzoek om verlof bij de verzuimcoördinator mevrouw Huijden inleveren. Leerlingen uit de eerste klas kunnen een briefje bij de conciërge in het brugklasgebouw inleveren.