Beslisboom “Thuisblijven of naar school?” (klik hier)

Absentie: indien een leerling door ziekte niet op school kan komen, moet dit dezelfde dag vóór 08.30 uur telefonisch (030-2512315) bericht worden aan de conciërge door ouder(s) / verzorger(s). Van iedere daaraan volgende ziektedag moet opnieuw telefonisch melding gemaakt worden bij de conciërge vóór 8.30 uur. Afwezigheid kan niet per e-mail gemeld worden.

Bij absentie in verband met doktersbezoek, familieomstandigheden etc. vooraf een briefje met verzoek om verlof bij de verzuimcoördinator mevrouw Scholman inleveren. Leerlingen uit de eerste klas kunnen een briefje bij de conciërge in het brugklasgebouw inleveren.

Speciale coronamaatregelen:

1.  De leerling/uw kind is verkouden/ iemand in het gezin wordt getest/ de leerling/uw kind moet zich laten testen (zie de beslisboom). Ouders bellen naar school en melden dat hun kind thuiswerkt. Gaat het om een langere periode (langer dan 2 dagen) dan is het verzoek aan ouders om ook de mentor en de afdelingsleider per mail op de hoogte te brengen. Is uw kind positief getest dan vragen wij om altijd direct telefonisch contact op te nemen met school om ons hiervan op de hoogte te brengen.

2. De leerling meldt zich bij elke les online bij de docent dat hij/zij er is EN zoekt contact met een klasgenoot die in de les zit zodat er makkelijk vragen gesteld kunnen worden als bijv. het internet vastloopt.

3. De leerling checkt de studiewijzer van elk vak dat die dag wordt gegeven en gaat zelfstandig aan het werk als er geen online lesmogelijkheid is.