Routekaart Verzuim

  • OA-V = Onderwijsassistent-Verzuim
  • Voor brugklasleerleerlingen gelden soms andere afspraken.
  • Meer informatie over ziekteverzuim en informatie over ongeoorloofd verzuim vindt u in het verzuimprotocol.

 Leerling is ziek thuis

  •             Vóór 8.30 uur belt ouder/verzorger naar school. Houdt het leerlingennummer van uw zoon of dochter er alvast bij.
  •             Op elke daaropvolgende dag van ziekte belt ouder/verzorger naar school.

Leerling is ziek op school

  •             Vanuit school wordt u gebeld (tot 16 jaar).
  •             Met uw toestemming mag uw kind naar huis.
  •             Toetsen mogen alleen worden gemist in overleg met de afdelingsleider.

Leerling heeft een afspraak met dokter, orthodontist, fysiotherapeut, enzovoorts

  •             Uw kind laat de afspraakkaart zien aan de OA-V.
  •             U belt op de voorafgaande schooldag met school.

U wilt verlof aanvragen

Buitengewoon verlof vraagt u tijdig aan met aan bij de afdelingsleider met dit volledig ingevulde formulier. Bijzondere familieomstandigheden meldt u per mail aan de afdelingsleider(s) van uw kind(eren).

De school is op grond van de Leerplichtwet verplicht om ongeoorloofde afwezigheid aan de leerplichtambtenaar te melden.

Speciale coronamaatregelen:

1.  De leerling/uw kind is verkouden/ iemand in het gezin wordt getest/ de leerling/uw kind moet zich laten testen (zie de beslisboom). Ouders bellen naar school en melden dat hun kind thuiswerkt. Gaat het om een langere periode (langer dan 2 dagen) dan is het verzoek aan ouders om ook de mentor en de afdelingsleider per mail op de hoogte te brengen. Is uw kind positief getest dan vragen wij om altijd direct telefonisch contact op te nemen met school om ons hiervan op de hoogte te brengen.

2. De leerling meldt zich bij elke les online bij de docent dat hij/zij er is EN zoekt contact met een klasgenoot die in de les zit zodat er makkelijk vragen gesteld kunnen worden als bijv. het internet vastloopt.

3. De leerling checkt de studiewijzer van elk vak dat die dag wordt gegeven en gaat zelfstandig aan het werk als er geen online lesmogelijkheid is.