Wij geloven in modern en motiverend onderwijs, waarin we recht doen aan verschillen tussen leerlingen. ICT is daarbij een goed hulpmiddel. Vanaf de brugklas werken leerlingen, naast tekstboek en schrift, met een iPad.

Visie – Hulpmiddel voor docent en leerling
Een goede inzet van ICT als onderwijskundig hulpmiddel heeft absoluut meerwaarde. Dat betekent niet dat alles verandert; de docent blijft een centrale rol vervullen in de les. ICT helpt docenten om beter inzicht te krijgen in de individuele vorderingen van leerlingen. Met die informatie kan de docent beter tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen en zo meer maatwerk bieden. Ook kan met ICT gevarieerd worden met verschillende werkvormen, en kan er gemakkelijk digitaal worden getoetst. Voor leerlingen helpt ICT bij het automatiseren en het maken van huiswerk. Bovendien beschikt de leerling altijd en overal over zijn lesmateriaal.

Motiverend en modern onderwijs
Daarnaast worden leerlingen op het St. Bonifatiuscollege opgeleid in het gebruik van ICT omdat het een steeds belangrijkere rol speelt in de huidige beroepswereld. Als school zien we het als onze taak om aan te sluiten bij de moderne maatschappij. ICT kan op deze manier bijdragen aan een actieve houding bij leerlingen en we geloven dat we hiermee ons onderwijs aantrekkelijker maken en verbeteren. In dat kader zullen de leerlingen in de brugklas en de tweede klassen lessen mediawijsheid krijgen. Hierin wordt ingegaan op aspecten als: hoe presenteer ik mezelf op internet, risico’s van internetgebruik, het aanleren van zoekvaardigheden en het je afvragen of alles wat je leest waar is. Ook is er aandacht voor het leren werken met Onedrive en tekstverwerkers.

Het beste van beide
Wij streven als school naar de beste combinatie van iPad en boeken. Uit de evaluatie van de iPad-pilot blijkt dat een boek achter glas geen toegevoegde waarde heeft; een digitale (lees: adaptieve) omgeving wel. We streven daarom naar de ideale combinatie: een tekstboek van papier, een digitale (adaptieve) omgeving (digitaal werkboek) op het device en een schrift voor aantekeningen en andere opdrachten.

Krachtige tools
Op het Boni wordt gebruik gemaakt van de ELO Magister. De ELO wordt structureel ingezet voor de planning (studiewijzers, huiswerk, toetsen, SO’s, werkstukken) en om studiemateriaal met de leerlingen te delen. Daarnaast hebben de leerlingen en docenten met ingang van schooljaar 2019-2020 een Office365-account. Hiermee kunnen zij gebruik maken van de Office-programma’s zoals Word en Excel en van OneDrive voor documentenopslag, het delen van documenten en het samenwerken in documenten. De ELO en Office365 helpen om ICT krachtig in te zetten op onze school. Daarnaast zijn er meerdere digitale tools die een goede aanvulling bieden op ons onderwijs. Docenten worden hierin getraind en “good practice” wordt onderling uitgewisseld. In het schooljaar 2020-2021 worden docenten verder getraind in het gebruik van Office365 en werkt een groep docenten samen aan het verder ontwikkelen van digitale didactiek op het Boni.

Webshop
Het St. Bonifatiuscollege en leverancier Amac hebben gezamenlijk een op maat ingerichte webshop ontwikkeld voor leerlingen/ouders van St. Bonifatiuscollege. Nieuwe leerlingen krijgen een uitnodiging en instructie rond de zomervakantie.
Voor het bestellen van een iPad via onze webshop met 10% korting klik hier (pagina wordt geopend in een nieuw venster).
Sinds schooljaar 2019-2020 werken alle klassen met een iPad.

Uiteraard staat het u vrij een iPad via een andere leverancier aan te schaffen. Het voordeel van het bestellen van de iPad  via Amac is echter dat de iPad meteen “in beheer” is bij school. Dit betekent dat er benodigde apps klaargezet kunnen worden voor leerlingen, dat onder schooltijd en op schoolterrein bepaalde apps kunnen worden geblokkeerd en het zorgt dat we gebruik kunnen maken van de app Klaslokaal, voor toezicht op het gebruik van de iPad tijdens de les.