ICT op het Boni

Wij geloven in modern en motiverend onderwijs, waarin we recht doen aan verschillen tussen leerlingen. ICT (informatie- en communicatietechnologie) is daarbij een goed hulpmiddel. Vanaf de brugklas werken leerlingen, naast tekstboek en schrift, met een iPad. Lees hieronder meer over onze visie op ICT.

U heeft inmiddels verschillende nieuwsbrieven over de aanschaf van de tablet ontvangen. Dat is vooral praktische informatie geweest. Aan de Ouderraad en de MR is de volgende tekst voor de schoolgids 2017-2018 voorgelegd en daarmee is ingestemd. Dit is ons uitgangspunt en de basis voor de verdere berichten over de aanschaf van de tablets en het werken daarmee.

Paragraaf 10.11 van de schoolgids 2017-2018
Een belangrijk aandachtspunt bij de voorbereiding op het nieuwe schooljaar is de aanschaf van een iPad. In schooljaar 2017-2018 werken alle leerlingen in het eerste, tweede en vierde leerjaar alsmede de leerlingen van 3-gymnasium met een iPad als hulpmiddel. Naast het gebruik van de boeken, zien we de iPad als een belangrijke ondersteuning om leerlingen op een goede en eigentijdse manier te laten leren.
Het St. Bonifatiuscollege en leverancier Amac hebben gezamenlijk een op maat ingerichte webshop ontwikkeld voor leerlingen/ouders van het St. Bonifatiuscollege. Via deze webshop kunt u voor uw zoon of dochter een iPad met hoes aanschaffen met een aantrekkelijke onderwijskorting. Voor onderbouwleerlingen heeft het sterk onze voorkeur om de iPad via deze webshop te bestellen. Dan is het voor ons namelijk mogelijk om een vorm van beheer uit te oefenen op de iPads. Meer informatie over de aanschaf van een iPad vindt u via de ict-nieuwsbrieven op www.boni.nl en via onze ict-coördinatoren Laurens Koppers < l.koppers(a)boni.nl> en Rik Coumans < r.coumans(a)boni.nl)>.

Een nieuwe iPad met hoes kost momenteel met korting ongeveer 400 euro. Ouders waarbij de financiering van de iPad een probleem oplevert, kunnen overwegen contact op te nemen met Stichting Leergeld Utrecht. Deze stichting beheert een solidariteitsfonds voor Boni ouders. Zij hanteren heldere regels voor het toekennen van financiële ondersteuning. School heeft een bijdrage geleverd aan het “vullen” van dit fonds maar heeft geen invloed op de “uitbetaling” ervan. Nadere informatie via www.leergeldutrecht.nl. Voor alle ouders die geen iPad aan kunnen schaffen wordt een passende oplossing gezocht.

Voor alle duidelijkheid; de aanschaf van een iPad door ouders is niet verplicht. De iPad is echter noodzakelijk voor het goed kunnen volgen van het onderwijs. Daarom is een leerling verplicht een iPad bij zich te hebben in de lessen. Voor kinderen van ouders die geen iPad aan willen schaffen, stelt school daarom een leen-iPad beschikbaar. De leerling kan de iPad elke dag voor het eerste uur afhalen en na het laatste lesuur weer inleveren. Een leen-iPad is volgens ons echter verre van ideaal voor de leerling. Het vraagt een bijzonder zorgvuldige (huiswerk-)planning omdat de iPad ook nodig zal zijn bij het maken van (een deel van het) huiswerk. Wij streven er daarom naar dat zoveel mogelijk leerlingen beschikken over een eigen iPad. Bij het niet (tijdig) inleveren van de leen-iPad aan het eind van de dag zal een boete van 5 euro per keer in rekening gebracht worden. Eventuele schade door nalatigheid of opzettelijkheid zal op de ouder(s) verhaald worden.

Nieuwsbrieven en een presentatie
Hier kunt u de nieuwsbrieven en de powerpointpresentatie van dit schooljaar nalezen:
ICT-nieuwsbrief december 2016 (pdf)

Powerpointpresentatie voorlichtingsavond 18 april 2017 (pdf)

ICT-nieuwsbrief juni 2017 (pdf)

Webshop
Het St. Bonifatiuscollege en leverancier Amac hebben gezamenlijk een op maat ingerichte webshop ontwikkeld voor leerlingen/ouders van St. Bonifatiuscollege. Het streven is dat vanaf eind mei 2018 voor leerlingen van klas 3 de webshop beschikbaar is. Nieuwe leerlingen krijgen een uitnodiging en instructie rond de zomervakantie.
Voor het bestellen van een iPad via onze webshop met 10% korting klik hier (pagina wordt geopend in een nieuw venster). In de ICT-nieuwsbrief van juni 2017 (pdf) wordt een toelichting op de bestelprocedure gegeven.
In schooljaar 18-19 werken we in deze klassen met iPads: alle klassen van 1 tot en met 5.
U hoeft alleen een iPad aan te schaffen als uw zoon/dochter in een van deze klassen zit.

Visie
Hulpmiddel voor docent en leerling
Een goede inzet van ICT als onderwijskundig hulpmiddel heeft absoluut meerwaarde. Dat betekent niet dat alles verandert; de docent blijft een centrale rol vervullen in de les. ICT helpt docenten om beter inzicht te krijgen in de individuele vorderingen van leerlingen. Met die informatie kan de docent beter tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen en zo meer maatwerk bieden. Ook kan met ICT gevarieerd worden met verschillende werkvormen, en kan er gemakkelijk digitaal worden getoetst. Voor leerlingen helpt ICT bij het automatiseren en het maken van huiswerk. Bovendien beschikt de leerling altijd en overal over zijn lesmateriaal.

Motiverend en modern onderwijs
Daarnaast worden leerlingen op het St. Bonifatiuscollege opgeleid in het gebruik van ICT omdat het een steeds belangrijkere rol speelt in de huidige beroepswereld. Als school zien we het als onze taak om aan te sluiten bij de moderne maatschappij. ICT kan op deze manier bijdragen aan een actieve houding bij leerlingen en we geloven dat we hiermee ons onderwijs aantrekkelijker maken en verbeteren. In dat kader zullen de leerlingen in de brugklas en de tweede klassen lessen mediawijsheid krijgen. Hierin wordt ingegaan op aspecten als: hoe presenteer ik mezelf op internet, risico’s van internetgebruik, het aanleren van zoekvaardigheden en het je afvragen of alles wat je leest waar is. Ook is er aandacht voor het leren werken met Google drive en tekstverwerkers.

Het beste van beide
Wij streven als school naar de beste combinatie van iPad en boeken. Uit de evaluatie van de iPad-pilot blijkt dat een boek achter glas geen toegevoegde waarde heeft; een digitale (lees: adaptieve) omgeving wel. We streven daarom naar de ideale combinatie: een tekstboek van papier, een digitale (adaptieve) omgeving (digitaal werkboek) op het device en een schrift voor aantekeningen en andere opdrachten.

Krachtige tools
Op het Boni wordt gebruik gemaakt van de ELO Magister. De ELO wordt structureel ingezet voor de planning (studiewijzers, huiswerk, toetsen, SO’s, werkstukken) en om studiemateriaal met de leerlingen te delen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de Google omgeving (genaamd Bonicloud) voor tekstverwerking en documentenopslag. Docenten en leerlingen kunnen met de Bonicloud op elk gewenst device goed (samen) werken aan documenten en hun bestanden beheren. De ELO en de Bonicloud helpen om ICT krachtig in te zetten op onze school. Daarnaast zijn er meerdere digitale tools die een goede aanvulling bieden op ons onderwijs. Docenten worden hierin getraind en “good practice” wordt onderling uitgewisseld.