ICT op het Boni

Wij geloven in modern en motiverend onderwijs, waarin we recht doen aan verschillen tussen leerlingen. ICT (informatie- en communicatietechnologie) is daarbij een goed hulpmiddel. Vanaf de brugklas werken leerlingen, naast tekstboek en schrift, met een iPad. Lees hieronder meer over onze visie op ICT.

Nieuwsbrieven en een presentatie
Hier kunt u de laatste nieuwsbrieven en een powerpointpresentatie nalezen:

Powerpointpresentatie voorlichtingsavond 3 december 2019 (pdf)

Powerpointpresentatie voorlichtingsavond 18 april 2017 (pdf)

ICT-nieuwsbrief april 2018 (pdf)

ICT-nieuwsbrief december 2018 (pdf)

Visie – Hulpmiddel voor docent en leerling
Een goede inzet van ICT als onderwijskundig hulpmiddel heeft absoluut meerwaarde. Dat betekent niet dat alles verandert; de docent blijft een centrale rol vervullen in de les. ICT helpt docenten om beter inzicht te krijgen in de individuele vorderingen van leerlingen. Met die informatie kan de docent beter tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen en zo meer maatwerk bieden. Ook kan met ICT gevarieerd worden met verschillende werkvormen, en kan er gemakkelijk digitaal worden getoetst. Voor leerlingen helpt ICT bij het automatiseren en het maken van huiswerk. Bovendien beschikt de leerling altijd en overal over zijn lesmateriaal.

Motiverend en modern onderwijs
Daarnaast worden leerlingen op het St. Bonifatiuscollege opgeleid in het gebruik van ICT omdat het een steeds belangrijkere rol speelt in de huidige beroepswereld. Als school zien we het als onze taak om aan te sluiten bij de moderne maatschappij. ICT kan op deze manier bijdragen aan een actieve houding bij leerlingen en we geloven dat we hiermee ons onderwijs aantrekkelijker maken en verbeteren. In dat kader zullen de leerlingen in de brugklas en de tweede klassen lessen mediawijsheid krijgen. Hierin wordt ingegaan op aspecten als: hoe presenteer ik mezelf op internet, risico’s van internetgebruik, het aanleren van zoekvaardigheden en het je afvragen of alles wat je leest waar is. Ook is er aandacht voor het leren werken met Google drive en tekstverwerkers.

Het beste van beide
Wij streven als school naar de beste combinatie van iPad en boeken. Uit de evaluatie van de iPad-pilot blijkt dat een boek achter glas geen toegevoegde waarde heeft; een digitale (lees: adaptieve) omgeving wel. We streven daarom naar de ideale combinatie: een tekstboek van papier, een digitale (adaptieve) omgeving (digitaal werkboek) op het device en een schrift voor aantekeningen en andere opdrachten.

Krachtige tools
Op het Boni wordt gebruik gemaakt van de ELO Magister. De ELO wordt structureel ingezet voor de planning (studiewijzers, huiswerk, toetsen, SO’s, werkstukken) en om studiemateriaal met de leerlingen te delen. Daarnaast hebben de leerlingen en docenten met ingang van schooljaar 2019-2020 een Office365-account. Hiermee kunnen zij gebruik maken van de Office-programma’s zoals Word en Excel en van OneDrive voor documentenopslag, het delen van documenten en het samenwerken in documenten. Voorheen werd gebruik gemaakt van de Google omgeving (genaamd Bonicloud) voor tekstverwerking en documentenopslag. De Bonicloud is beschikbaar tot het einde van het schooljaar 2019-2020.  De ELO en Office365 helpen om ICT krachtig in te zetten op onze school. Daarnaast zijn er meerdere digitale tools die een goede aanvulling bieden op ons onderwijs. Docenten worden hierin getraind en “good practice” wordt onderling uitgewisseld. In het schooljaar 2019-2020 worden docenten verder getraind in het gebruik van Office365 en werkt een groep docenten samen aan het verder ontwikkelen van digitale didactiek op het Boni.

Webshop
Het St. Bonifatiuscollege en leverancier Amac hebben gezamenlijk een op maat ingerichte webshop ontwikkeld voor leerlingen/ouders van St. Bonifatiuscollege. Nieuwe leerlingen krijgen een uitnodiging en instructie rond de zomervakantie.
Voor het bestellen van een iPad via onze webshop met 10% korting klik hier (pagina wordt geopend in een nieuw venster). In de ICT-nieuwsbrief van april 2018 (pdf) wordt een toelichting op de bestelprocedure gegeven.
Sinds schooljaar 2019-2020 werken alle klassen met een iPad.

Uiteraard staat het u vrij een iPad via een andere leverancier aan te schaffen. Het voordeel van het bestellen van de iPad  via Amac is echter dat de iPad meteen “in beheer” is bij school. Dit betekent dat er benodigde apps klaargezet kunnen worden voor leerlingen, dat onder schooltijd en op schoolterrein bepaalde apps kunnen worden geblokkeerd en het zorgt dat we gebruik kunnen maken van de app Klaslokaal, voor toezicht op het gebruik van de iPad tijdens de les.


Paragraaf 10.11 van de schoolgids 2018-2019:

Een belangrijk aandachtspunt bij de voorbereiding op het nieuwe schooljaar is de aanschaf van een iPad. In schooljaar 2018-2019 werken alle leerlingen in het eerste t/m het vijfde leerjaar met een iPad als hulpmiddel. Naast het gebruik van de boeken, zien we de iPad als een belangrijke ondersteuning om leerlingen op een goede en eigentijdse manier te laten leren.

Het St. Bonifatiuscollege en leverancier Amac hebben gezamenlijk een op maat ingerichte webshop ontwikkeld voor leerlingen/ouders van het St. Bonifatiuscollege. Via deze webshop kunt u voor uw zoon of dochter een iPad met hoes aanschaffen met een aantrekkelijke onderwijskorting.
Voor de leerlingen in klas 1 t/m 4 heeft het sterk onze voorkeur om de iPad via deze webshop te bestellen. Dan is het voor ons namelijk mogelijk om een vorm van beheer uit te oefenen op de iPads. Meer informatie over de aanschaf van een iPad vindt u via de ict-nieuwsbrieven op www.boni.nl en via onze ict-coördinatoren Dico van den Bosch en Rik Coumans.

Een nieuwe iPad met hoes kost momenteel met korting ongeveer 400 euro. Ouders waarbij de financiering van de iPad een probleem oplevert, kunnen overwegen contact op te nemen met Stichting Leergeld Utrecht. Voor alle ouders die geen iPad aan kunnen schaffen wordt een passende oplossing gezocht.

Voor alle duidelijkheid; de aanschaf van een iPad door ouders is niet verplicht. De iPad is echter noodzakelijk voor het goed kunnen volgen van het onderwijs. Daarom is een leerling verplicht een iPad bij zich te hebben in de lessen. Voor kinderen van ouders die geen iPad aan willen schaffen, stelt school daarom een leen-iPad beschikbaar. De leerling kan de iPad elke dag voor het eerste uur afhalen en na het laatste lesuur weer inleveren. Een leen-iPad is volgens ons echter verre van ideaal voor de leerling. Het vraagt een bijzonder zorgvuldige (huiswerk-)planning omdat de iPad ook nodig zal zijn bij het maken van (een deel van het) huiswerk.
Wij streven er daarom naar dat zoveel mogelijk leerlingen beschikken over een eigen iPad. Bij het niet (tijdig) inleveren van de leen-iPad aan het eind van de dag zal een boete van 5 euro per keer in rekening gebracht worden. Eventuele schade door nalatigheid of opzettelijkheid zal op de ouder(s) verhaald worden.