Ouderraad

Alle ouders/verzorgers van leerlingen op het St. Bonifatiuscollege zijn automatisch lid van de oudervereniging. Vanuit de oudervereniging wordt ieder schooljaar een Ouderraad samengesteld. Deze bestaat uit ongeveer twintig leden. De Ouderraad houdt zijn leden op de hoogte van zaken die ouders van leerlingen veelal direct raken.
De Ouderraad is te bereiken via e-mailadres ouderraadboni(a)gmail.com.


Brugklasouderoverleg (BKO) op 7 november 2018

De Ouderraad van het Boni organiseerde het BrugKlasouder-Overleg (BKO) op woensdag 7 november 2018 van 20.00 tot 22.00 uur in de aula van het hoofdgebouw. Uw kind zit nu al weer een poosje op de middelbare school. Om ouders de gelegenheid te geven met elkaar te spreken, is het BKO in het leven geroepen. Een moment om vragen te stellen en informatie uit te wisselen over al die veranderingen die uw kind doormaakt op school, maar ook thuis.


Algemene Ledenvergadering op 24 september 2018.

De Algemene Ledenvergadering van de oudervereniging vond plaats  op maandag 24 september in de docentenkamer van het hoofdgebouw van het St. Bonifatiuscollege, van 19.00 tot 20:00 uur.  U kunt hier de agenda downloaden als pdf-bestand>


Thema-avond.


De Ouderraad van het Boni organiseerde een thema-avond op woensdag 18 april 2018 in de aula van het hoofdgebouw.
Tijdens deze ouderavond nam DNL Theatercollectief de deelnemers mee in het onderwerp motivatie. Wat motiveert en wat demotiveert je kind? Een interactieve voorstelling die inzicht gaf in uw rol als ouder, met veel vaart en humor waarin u kunt meedenken, meepraten en meelachen! De nieuwe rector Hanneke Schreuder opende de avond.


Ouderbulletin

Het Boni-Ouderbulletin (“BOB”) is een uitgave van de oudervereniging van het St. Bonifatiuscollege. Het verschijnt 3x per jaar en is bestemd voor de ouders van de leerlingen van het Boni. Het blad wordt via de leerlingen mee naar huis gegeven. Lees meer>

BoniOuderBulletin juni 2017