Ouderraad

Alle ouders/verzorgers van leerlingen op het St. Bonifatiuscollege zijn automatisch lid van de oudervereniging. Vanuit de oudervereniging wordt ieder schooljaar een Ouderraad samengesteld. Deze bestaat uit ongeveer twintig leden. De Ouderraad bespreekt zaken die ouders en leerlingen raken met de schoolleiding en de leerlingenraad. Ouders kunnen daarnaast met vragen en zorgen bij de Ouderraad terecht. Dit kan persoonlijk, tijdens de Ouderavonden op school. Leden van de Ouderraad zijn dan in de hal van het hoofdgebouw aanwezig bij de tafel met koffie & thee. Of via e-mail: ouderraad@boni.nl.


Thema-avond ‘Log in’ op 3 april 2019

De Ouderraad van het Boni organiseerde voor de ouders van alle jaarlagen uit voor een thema-avond op woensdag 3 april 2019 van 19.30 tot 21.30 uur in de aula van het hoofdgebouw.
Om heldere afspraken te maken over het telefoon- of internetgebruik van je puberende kind, is het goed om als ouder te weten wat er allemaal speelt. Dat kan lastig zijn, omdat jongeren niet altijd zin hebben om deze wereld met hun ouders te delen. De ouderraad bood daarom in samenwerking met Theatergroep PlayBack de thema-avond Log In aan: een interactieve avond over het online leven van de jongere van nu.
Lees hier meer over de thema-avond.

PROGRAMMA:
19.30 uur: Ontvangst met koffie/thee
19.45 uur: Centrale opening
20.00 uur: Start thema-avond Log In (Theatergroep PlayBack)
21.30 uur: Afsluiting van de avond


De BOB

Het Boni-Ouderbulletin (“BOB”) is een uitgave van de oudervereniging van het St. Bonifatiuscollege voor en door ouders. Het blad bevat allerlei informatie over meer en minder actuele onderwerpen die voor ouders relevant zijn. De BOB verschijnt 3x per jaar en wordt via de leerlingen mee naar huis gegeven, meestal met de rapporten. Lees meer>

Boniouderbulletin


Brugklasouderoverleg (BKO)

De Ouderraad van het Boni organiseert ieder jaar in november het BrugKlasouder-Overleg. Uw kind zit dan enkele maanden op de middelbare school en maakt veel veranderingen door, zowel op school als thuis. Dit is een goed moment voor ouders om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Er is dan ook gelegenheid om vragen te stellen aan de brugklasleiders. November 2019 is de eerstvolgende.


Algemene Ledenvergadering

Eens per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering van de oudervereniging plaats. Afgelopen vergadering was op maandag 24 september 2018 in de docentenkamer van het hoofdgebouw van het St. Bonifatiuscollege. Alle ouders zijn hier van harte welkom.