Ouderraad

Alle ouders/verzorgers van leerlingen op het St. Bonifatiuscollege zijn automatisch lid van de oudervereniging. Vanuit de oudervereniging wordt ieder schooljaar een Ouderraad samengesteld. Deze bestaat uit ongeveer twintig leden. De Ouderraad houdt zijn leden op de hoogte van zaken die ouders van leerlingen veelal direct raken.
De Ouderraad is te bereiken via e-mailadres ouderraadboni(a)gmail.com.


Algemene Ledenvergadering op 24 september 2018.

U bent van harte uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op maandag 24 september. We vergaderen in de docentenkamer van het hoofdgebouw van het St. Bonifatiuscollege, van 19.00 tot uiterlijk 20:00 uur. Ouders die overwegen lid te worden van de ouderraad, nodigen wij uit om vanaf 18.30 uur kennis te komen maken. Wij zullen zorgen voor een broodje en wat te drinken. U kunt hier de agenda downloaden als pdf-bestand>


Thema-avond.


De Ouderraad van het Boni organiseerde een thema-avond op woensdag 18 april 2018 in de aula van het hoofdgebouw.
Tijdens deze ouderavond nam DNL Theatercollectief de deelnemers mee in het onderwerp motivatie. Wat motiveert en wat demotiveert je kind? Een interactieve voorstelling die inzicht gaf in uw rol als ouder, met veel vaart en humor waarin u kunt meedenken, meepraten en meelachen! De nieuwe rector Hanneke Schreuder opende de avond.


Brugklasouderoverleg.

De Ouderraad van het Boni organiseerde het brugklasouderoverleg (“BKO”) op woensdag 1 november 2017 van 20.00 tot 22.00 uur in de aula van het hoofdgebouw. Lees hier de uitnodiging.span>


Ouderbulletin

Het Boni-Ouderbulletin (“BOB”) is een uitgave van de oudervereniging van het St. Bonifatiuscollege. Het verschijnt 3x per jaar en is bestemd voor de ouders van de leerlingen van het Boni. Het blad wordt via de leerlingen mee naar huis gegeven. Lees meer>

BoniOuderBulletin juni 2017