Aanmelding voor de brugklas


Externe instroom aanmeldprocedure 

Aanmelden voor 4-havo of 4-/5-vwo 

Voor aanmelding op het Boni moeten de volgende stappen doorlopen worden:

1. Stuur, uiterlijk 11 maart, een mail naar instroom@boni.nl waarin vermeld wordt:

a. naam leerling

b. huidige school + jaarlaag + niveau

c. jaarlaag + niveau van aanmelding

d. reden van overstap

2. Informeer de huidige school en verzoek de school de aanmelding in Onderwijs Transparant te plaatsen.

3. Vul het aanmeldingsformulier en het vakkenpakketformulier in die via de mail verstuurd worden. In deze mail zit ook informatie over het vakkenpakket. Stuur deze beide formulieren zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 april, naar ons retour via instroom@boni.nl.

4. In de week voor de meivakantie voeren wij de kennismakingsgesprekken. De uitnodiging hiervoor wordt via de mail verstuurd.

Aanmelden alle overige klassen
Indien uw kind wil wisselen van middelbare school en zich wil aanmelden op het Boni, dan dienen de volgende stappen doorlopen te worden:

1.U stuurt een mail naar instroom@boni.nl waarin u duidelijk vermeldt:

    • naam kind
    • huidige school +jaarlaag + niveau
    • jaarlaag + niveau van aanmelding
    • reden van overstap

2.U informeert de huidige school van uw kind en verzoekt de school de aanmelding in Onderwijs Transparant te plaatsen.

3.U vult het aanmeldformulier in dat u via de mail kunt verwachten na aanmelding in Onderwijs Transparant. Aanmeldingen die gedaan zijn na 1 juni kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

4.Mochten wij naar aanleiding van de informatie in Onderwijs Transparant een eventuele plaatsing tot de mogelijkheden zien, dan kunt u na de meivakantie een uitnodiging verwachten voor een kennismakingsgesprek. Of we uw kind vervolgens kunnen plaatsen hangt uiteraard altijd af van het aantal beschikbare plekken in de afdeling en of wij een passende onderwijsplek kunnen bieden.

Als uw kind niet in Utrecht op school zit dan is aanmelding via Onderwijs Transparant soms niet mogelijk. Het is van belang dat u dit in uw mail naar instroom@boni.nl duidelijk vermeldt.