Aanmelding voor de brugklas


Aanmelding voor klas 2 t/m 6

 In eerste instantie neemt u contact op met de betreffende afdelingsleider.

  • Indien uw zoon/dochter afkomstig is van een school uit Utrecht, meldt de school uw zoon /dochter aan via OT (Onderwijs Transparant). Daartoe dient u een verzoek tot aanmelding in bij de afdelingsleider van uw zoon/dochter.

De afdelingsleiders:

S. Schouwerwou (Sander), s.schouwerwou@boni.nl, brugklassen

L. Dompeling (Lisa), l.dompeling@boni.nl, 2-havo/vwo, 3-havo

M. Miltenburg (Marion), m.miltenburg@boni.nl, 2- en 3-vwo

P. van Basten Batenburg (Pim), p.vanbastenbatenburg@boni.nl, 4-vwo

drs. I.M van Koppen (Ilse), i.vankoppen@boni.nl, 4- en 5-havo

J. Nij Bijvank (Jenneke), j.nijbijvank@boni.nl, 5- en 6-vwo