Het St. Bonifatiuscollege is een Geo Future School en behoort tot de eerste 4 GFS-scholen van Nederland. GFS richt zich op de volgende vijf kernconcepten: duurzaamheid, gezondheid, leefbaarheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Dit sluit uitstekend aan bij het Boni als Unesco-school. Door middel van projectonderwijs willen we onze leerlingen voorbereiden op hun toekomst in een global society. Hierin zijn vaardigheden als samenwerken en oplossingsgerichtheid van groot belang. Steeds meer complexe vraagstukken van deze tijd moeten multidisciplinair opgelost worden. Daarom werken we vakoverstijgend. We willen onze leerlingen uitdagen door de hogere denkvaardigheden aan te spreken en ze op groei gerichte feedback te geven. Alle 2e klassen gaan bijvoorbeeld na de kerstvakantie een Tiny House ontwerpen bij de vakken aardrijkskunde, kunst 2D en techniek. In de 3e klassen gaan leerlingen voor de vakken aardrijkskunde en economie een herbestemming zoeken voor de voormalige gevangenissen Wolvenburg en het Pieter Baan Centrum.