Unesco

Unseco-school

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’. Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Het St. Bonifatiuscollege (Boni) ondersteunt deze missie en draagt zo haar steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. Wij proberen onze leerlingen vertrouwd te maken met de Unesco-thema´s in vaklessen, verdiepende en verbredende flex-lessen, internationale excursies en reizen en andere binnen- en buitenschoolse activiteiten

Internationalisering

Het Boni wil leerlingen naast goed onderwijs op locatie ook de kans geven om internationale ervaringen op te doen, kennis te maken met andere culturen, hun talenkennis te vergroten en hun individuele ontplooiing in bredere zin te stimuleren. Het onderwijs houdt niet op buiten de muren van de school. Het vak Duits organiseert al jaren uitwisselingen met verschillende scholen in Duitsland, maar er zijn ook internationale excursies en examenreizen.

Duurzaamheid

Het Boni zet zich in om de negatieve impact op de leefwereld, dichtbij en verder van school, zo klein mogelijk te maken. Dat doen we bijvoorbeeld door in contact te staan met lokale partijen zoals supermarkten over het afvalprobleem, maar ook door projecten en excursies te doen met leerlingen. Bij verschillende vakken wordt duurzaamheid aan de orde gebracht. Daarnaast is het schoolgebouw de afgelopen jaren volledig gerenoveerd, waardoor het nu niet alleen een goed (leer)klimaat biedt, maar ook voor het klimaat een goed gebouw is geworden. Een laatste voorbeeld is dat er vrijwel niet meer gevlogen wordt voor de examenreizen, er zijn bestemmingen dichterbij huis gekozen die met bus of trein te bereiken zijn.

Vrede en mensenrechten

Het Bonifatiuscollege zet zich ook in voor vrede en mensenrechten. De jaarlijks door leerlingen zelf georganiseerde Boni-actie en de in 2022 georganiseerde Boni-doet-goed dag zijn daar goede voorbeelden van. Tijdens deze dag hebben alle leerlingen deelgenomen aan activiteiten om geld op te halen voor een goed doel, in dit geval Edukans. Edukans helpt scholen in ontwikkelingslanden om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. Tijdens deze actiedag is ruim 26.000 euro opgehaald. Daarnaast wordt er tijdens de activiteitendagen veel aandacht besteed aan wereldburgerschap. Zo wordt er in de brugklas bijvoorbeeld een wereldfestival georganiseerd waarbij leerlingen veel leren over andere culturen en leefwijzen, wat hen helpt breder te kijken naar hun eigen positie.

 
Image
 

Unesco-school