iPad als hulpmiddel bij het onderwijs

ICT: hulpmiddel voor modern en motiverend onderwijs

Wij geloven in modern en motiverend onderwijs, waarin we recht doen aan verschillen tussen leerlingen. ICT is daarbij een goed hulpmiddel. Vanaf de brugklas werken leerlingen – naast tekstboek en schrift – met een iPad.

Lees meer→

U-talent

Nieuwe atheneumbrugklas start per 1 augustus 2019

Vanaf augustus 2019 heeft het St. Bonifatiuscollege drie soorten brugklassen. Naast de havo/vwo-brugklassen en de 1-gymnasiumklassen bieden we nu de mogelijkheid om te starten in 1-atheneum.
Lees meer

U-talent

U-Talent partnerschool

Het Boni is een partnerschool van U-Talent, het bètanetwerk van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Lees meer

Kwaliteit, diversiteit en verbondenheid.

Het Boni is een begrip in Utrecht en omgeving. Van oudsher zijn we een school die bekend staat om een goede en plezierige sfeer, waar samen geleerd en gewerkt wordt en waar, naast persoonlijke ontwikkeling, aandacht voor de ander net zo goed belangrijk is. De school heeft een stevige traditie en baseert de missie en de visie op waarden als kwaliteit, diversiteit en verbondenheid. Kernwaarden die ook ten grondslag liggen aan de onderwijsontwikkelingen die op het Boni in gang zijn gezet.

Lees meer over missie en visie…

Extra uitdaging.

Werken met je talent is aantrekkelijk, leuk en motiverend. Het Boni biedt ruimte voor ontwikkeling.


Aanmelding.

Onze open dag is op zaterdag 18 januari 2020.
Er is ook een informatieavond voor ouders op dinsdag 3 december 2019. De gymnasiummiddag voor leerlingen van groep 8 is op 5 februari 2020 en de openlesmiddag op 12 februari 2020.

Lees meer over open dag en aanmelding…
0
Stichtingsjaar

St. Bonifatius
0
Leerlingen

Het Boni op de kaart…