Wij verbouwen en renoveren stapsgewijs samen met de gemeente Utrecht de school. Straks is er meer ruimte voor iedereen, leerlingen en medewerkers. En dan in 2022 als alles afgerond is en wij ons lustrum vieren, staat er een school, die de volgende 100 jaar mee kan gaan.

Het hoofdgebouw wordt vernieuwd en volledig opgeknapt, zo worden o.a. de lokalen vergroot, komen er meer studieplekken en leerpleinen. Het hoofdgebouw voldoet dan aan alles waaraan een moderne school moet voldoen. De twee verouderde gymzalen, de huidige aula en het technieklokaal maken plaats voor een nieuwe vleugel met veel ruimte om te leren en te werken.

Het brugklasgebouw blijft grotendeels in zijn huidige vorm, en wordt van binnen gerenoveerd. Natuurlijk zonder de rust van onze nieuwe leerlingen te verstoren.

De renovatie/nieuwbouw is zo gepland, dat wij er als school zo min mogelijk van merken en op onze locatie kunnen blijven leren en werken.