Het Boni is een partnerschool van U-Talent, het netwerk van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. U-Talent biedt havo- en vwo-leerlingen unieke mogelijkheden om zich te verdiepen en te verrijken. Leerlingen komen naar de Universiteit Utrecht of de Hogeschool Utrecht voor activiteiten die hen vergezichten en toepassingen laten zien van de bètavakken. Er zijn activiteiten voor leerlingen uit bijna alle leerjaren havo en vwo. Voor de bovenbouw wordt ook een verbredend alfa-gammaprogramma aangeboden. Hierbij komen onderwerpen als taal, cultuur, mens en maatschappij aan bod. Het programma van U-talent is hier terug te vinden.

De partnerscholen bieden daarnaast verrijking en verdieping aan in het bètaonderwijs van hun eigen school. Leerlingen krijgen zo meer inzicht in onderwerpen die in het reguliere programma weinig aan bod komen: leren onderzoeken en ontwerpen, en samenwerken.

Boni heeft het da Vinci Programma dat bestaat uit drie onderdelen:

  • Robotica 15-18
  • De wereld van natuurwetenschap & technologie
  • Activiteiten in de lessen

Lees meer over het da Vinci Programma op het Boni