Studeren in het buitenland of je Engels op een hoger niveau brengen?
Een Cambridge Certificate helpt je daarbij.

Het Boni is al jaren een officieel voorbereidingscentrum voor het behalen van Cambridge-certificaten.

The Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) 

“The Certificate in Advanced English is an advanced exam. It recognises the ability to communicate with confidence in English and deal with most aspects of everyday life.
CAE is for learners who are reaching a standard of English that is adequate for most purposes, including business and study. Success at this level indicates the ability to use English effectively and perform confidently in social and professional situations, and in higher education.”

The Cambridge Certificate of Proficiency (CPE)

“Our highest-level qualification – proof that you are a highly competent speaker of English.
A Cambridge English: Proficiency (CPE) qualification shows the world that you have mastered English to an exceptional level. It proves you can communicate with the fluency and sophistication of a highly competent English speaker.
Preparing for and passing the exam means you have the level of English that’s needed to study or work in a very senior professional or academic environment, for example on a postgraduate or PhD programme.”

Het Cambridge Certificate in Advanced English brengt je Engels naar een hoger niveau, het Proficiency Certificate zelfs naar het allerhoogste niveau. Waarom zou je dat willen? Redenen om dit vak te kiezen zouden kunnen zijn:
•    De reguliere lessen Engels zijn voor jou een eitje, eigenlijk heb je meer uitdaging nodig om je capaciteiten voor dit vak verder te kunnen ontplooien.
•    Veel universiteiten bieden programma’s voor excellente studenten. Deze zijn vaak in het Engels. Je hebt ambitie en wil de mogelijkheid hebben aan deze programma’s mee te doen.
•    In veel disciplines zijn de studieboeken Engelstalig. CC bereidt je hier goed op voor.
•    Je overweegt in het buitenland te studeren. De CAE en CPE certificaten wordt wereldwijd erkend.
•    Je overweegt in een Engelstalig land te wonen en werken. CC hecht aan alle vaardigheden evenveel belang wat je kunnen ten goede komt.

Het Boni biedt maximaal 30 leerlingen in 5- en 6-vwo de gelegenheid deel te nemen aan de Cambridge Class (CC). In deze klas krijg je 4 uur Engels per week. Ter vergelijking: 5-vwo regulier krijgt 3 lesuren Engels per week en 6-vwo 2 lesuren. Deze speciaal samengestelde klas zal gedurende twee jaar naast de verplichte lesstof voor Engels een aanvullend programma volgen dat in maart van het 6-vwo jaar afgesloten wordt met een Cambridge examen. Dit examen gaat over 4 onderdelen: Reading/ English in Use, Writing, Listening and Speaking.

Ook een meerdaagse excursie naar Londen in 5-vwo hoort erbij. In de verwerkingsopdracht over deze excursie kun je laten zien hoe ver je vaardigheden in de Engelse taal gevorderd zijn.
Zo’n extra aanbod brengt uiteraard extra kosten met zich mee, dus er geldt een eigen bijdrage voor de (ouders van de) leerlingen. De extra lessen worden door de school bekostigd. De excursie, het cursusboek en het examengeld komen voor rekening van de (ouders van de) leerlingen.