BoniOuderBulletin

Het BoniOuderBulletin (BOB) is een uitgave van de Ouderraad. Het blad wordt drie keer per jaar samen (meestal met de rapporten) naar huis meegegeven. De laatste 3 nummers zijn hier te downloaden in pdf-formaat:

maart 2019 |  juni 2019november 2019