Vakantierooster schooljaar 2021-2022

Zomervakantie 2021: zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus 2021
Herfstvakantie: zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober 2021 
Kerstvakantie: zaterdag 25 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie: zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart 2022
Goede Vrijdag: vrijdag 15 april 2022: les voor alle leerlingen
Tweede Paasdag: maandag 18 april 2022
Meivakantie: zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 2022
Hemelvaart: donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag: maandag 6 juni 2022
Zomervakantie 2022: zaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus 2022 

Jaaragenda

Een gedetailleerde agenda is te raadplegen in ons digitale cijferadministratiesysteem “Magister”. En de jaaragenda is ook hier te raadplegen.

Ouderavonden 2021-2022

De spreekavonden naar aanleiding van de rapporten vinden plaats; maandag 22 november 2021 ouder-kind-mentor/coach gesprek (reserve donderdag 25 november 2021), dinsdag 8 februari 2022 online met vakdocenten (maandag 7 februari reserve) en dinsdag 19 april 2022 online met vakdocenten (donderdag 21 april reserve). Woensdagochtend 6 juli 2022 is er een spreekuur op afspraak met mentoren en afdelingsleider brugklas. Daarnaast is er ook een telefonisch spreekuur donderdag 7 juli met de andere afdelingsleiders.

Open Dag, Open Lesmiddagen en informatieavond 2022

De informatieavond (ouders groep 8): woensdag 8 december 2021

Open Lesmiddagen (groep 8): dinsdag 22 februari en woensdag 23 februari 2022

Gymnasiummidag (groep 8): dinsdag 22 februari 2022

Open Dag: zaterdag 22 januari 2022

Alle informatie voor ouders en leerlingen is hier te vinden.

Lestijden

1e uur 8.30-9.10
2e uur 9.10-09.50
3e uur 09.50-10.30
pauze  
4e uur 10.50-11.30
5e uur 11.30-12.10
pauze 12.10-12.40
6e uur 12.40-13.20
7e uur 13.20-14.00
pauze  
8e uur 14.15-14.55
9e uur 14.55-15.35
10e uur 15.35-16.15