Vakantierooster schooljaar 2020-2021

Zomervakantie 2020: zaterdag 18 juli 2020 t/m zondag 30 augustus 2020
Herfstvakantie: zaterdag 17 t/m zondag 25 oktober 2020
Kerstvakantie: zaterdag 19 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie: zaterdag 20 t/m zondag 28 februari 2021
Goede Vrijdag: vrijdag 2 april 2021: Alleen de leerlingen vrij!
Tweede Paasdag: maandag 5 april 2021
Meivakantie: zaterdag 24 april t/m zondag 9 mei 2021
Hemelvaart: donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag: maandag 24 mei 2021
Zomervakantie 2021: zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus 2021

Jaaragenda

Een gedetailleerde agenda is te raadplegen in ons digitale cijferadministratiesysteem “Magister”. De jaaragenda is hier ook te downloaden als pdf-bestand.

De huidige jaaragenda is aangepast als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen, de online lessen en tevens als gevolg van de aanpassingen m.b.t. het centraal examen. De gevolgen van deze maatregelen vragen om een aanpassing van de organisatie van ons onderwijs en dus ook van de data in de jaaragenda. Wij vertrouwen op uw begrip in dezen.

Ouderavonden 2020-2021

De spreekavonden naar aanleiding van de rapporten vinden in december online plaats; donderdag 18 februari 2021 (woensdag 17 februari reserve) en maandag 19 april 2021 (donderdag 15 april reserve). Woensdagochtend 14 juli 2021 is er een spreekuur op afspraak met mentoren en afdelingsleider brugklas. Daarnaast is er ook een telefonisch spreekuur met de andere afdelingsleiders.

Open Lesmiddagen en online informatieavond 2021

De Open Lesmiddagen vonden plaats op dinsdag 26 januari en woensdag 3 februari 2021. De online informatieavond voor ouders en leerlingen was op 27 januari en is op de speciale pagina voor leerlingen van groep 8 te zien. Onze film voor de Open Lesmiddagen is ook daar terug te zien. Alle informatie voor ouders en leerlingen is hier te vinden.

Lestijden (onderbouw)

1e uur 8.30-9.10
2e uur 9.10-09.50
pauze
3e uur 10.10-10.50
4e uur 10.50-11.30
5e uur 11.30-12.10
pauze
6e uur 12.40-13.20
7e uur 13.20-14.00
8e uur 14.00-14.40

 

Lestijden (bovenbouw)

1e uur 8.30-9.10
2e uur 9.10-09.50
3e uur 09.50-10.30
pauze
4e uur 10.50-11.30
5e uur 11.30-12.10
6e uur 12.10-12.50
pauze
7e uur 13.20-14.00
8e uur 14.00-14.40