Vakantierooster schooljaar 2021-2022

Zomervakantie 2021: zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus 2021
Herfstvakantie: zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober 2021 
Kerstvakantie: zaterdag 25 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie: zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart 2022
Goede Vrijdag: vrijdag 15 april 2022: les voor alle leerlingen
Tweede Paasdag: maandag 18 april 2022
Meivakantie: zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 2022
Hemelvaart: donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag: maandag 6 juni 2022
Zomervakantie 2022: zaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus 2022 

Jaaragenda

Een gedetailleerde agenda is te raadplegen in ons digitale cijferadministratiesysteem “Magister”. De jaaragenda is hier ook te downloaden als pdf-bestand.

De huidige jaaragenda is aangepast als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen, de online lessen en tevens als gevolg van de aanpassingen m.b.t. het centraal examen. De gevolgen van deze maatregelen vragen om een aanpassing van de organisatie van ons onderwijs en dus ook van de data in de jaaragenda. Wij vertrouwen op uw begrip in dezen.

Ouderavonden 2020-2021

De spreekavonden naar aanleiding van de rapporten vinden in december online plaats; donderdag 18 februari 2021 (woensdag 17 februari reserve) en maandag 19 april 2021 (donderdag 15 april reserve). Woensdagochtend 14 juli 2021 is er een spreekuur op afspraak met mentoren en afdelingsleider brugklas. Daarnaast is er ook een telefonisch spreekuur met de andere afdelingsleiders.

Open Lesmiddagen en online informatieavond 2021

De Open Lesmiddagen vonden plaats op dinsdag 26 januari en woensdag 3 februari 2021. De online informatieavond voor ouders en leerlingen was op 27 januari en is op de speciale pagina voor leerlingen van groep 8 te zien. Onze film voor de Open Lesmiddagen is ook daar terug te zien. Alle informatie voor ouders en leerlingen is hier te vinden.

Lestijden (onderbouw)

1e uur 8.30-9.10
2e uur 9.10-09.50
pauze
3e uur 10.10-10.50
4e uur 10.50-11.30
5e uur 11.30-12.10
pauze
6e uur 12.40-13.20
7e uur 13.20-14.00
8e uur 14.00-14.40

Lestijden (bovenbouw)

1e uur 8.30-9.10
2e uur 9.10-09.50
3e uur 09.50-10.30
pauze
4e uur 10.50-11.30
5e uur 11.30-12.10
6e uur 12.10-12.50
pauze
7e uur 13.20-14.00
8e uur 14.00-14.40