Vakantierooster schooljaar  2018-2019

Zomervakantie 2018: zaterdag 14 juli t/m zondag 26 augustus 2018
Herfstvakantie: zaterdag 20 oktober 2018 t/m zondag 28 oktober 2018
Kerstvakantie: zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019
maandag 7 januari: studiedag voor de medewerkers; geen lessen voor leerlingen
Voorjaarsvakantie: zaterdag 23 februari 2019 t/m zondag 3 maart 2019
Goede Vrijdag vrijdag 19 april
Pasen + Meivakantie: zaterdag 20 april t/m zondag 5 mei 2019
Hemelvaart: donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni 2019
Pinksteren: zaterdag 8 juni t/m maandag 10 juni 2019
Zomervakantie 2019: zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2019

Vakantierooster schooljaar 2019-2020

Zomervakantie 2019: zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2019
Herfstvakantie: zaterdag 19 oktober 2019 t/m zondag 27 oktober 2019
Kerstvakantie: zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
maandag 6 januari 2020: studiedag voor de medewerkers; geen lessen voor leerlingen
Voorjaarsvakantie: zaterdag 22 februari 2020 t/m zondag 1 maart 2020
Let op:  Goede Vrijdag 10 april 2020 is een lesdag!
Tweede Paasdag: maandag 13 april 2020
Meivakantie: woensdag 22 april 2020 t/m dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart: donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag: maandag 1 juni 2020
Zomervakantie 2020: zaterdag 18 juli 2020 t/m zondag 30 augustus 2020

Jaaragenda

Een gedetailleerde agenda is te raadplegen in ons digitale cijferadministratiesysteem “Magister”. De complete jaaragenda 2018-2019 is hier ook te downloaden als pdf-bestand. Let op: dit bestand is bijgewerkt op 7 februari 2019.Toetsweken 2018-2019.Hieronder de data (onder voorbehoud) van de toetsweken van dit schooljaar:Ouderavonden  2018-2019De spreekavonden naar aanleiding van de rapporten zijn gepland op maandag 26 november 2018 (donderdag 29 november reserve); dinsdag 5 februari 2019 (maandag 4 februari reserve), woensdag 17 april 2019 (dinsdag 16 april reserve).  Woensdagochtend 17 juli 2019 is er een spreekuur op afspraak met mentoren en afdelingsleider brugklas. Telefonisch spreekuur met de andere afdelingsleiders.
Lestijden”40-minutenrooster”.Op sommige dagen (waarop ‘s middags bijvoorbeeld vergaderingen zijn van het personeel) geldt het volgende afwijkende rooster, met lesuren van 40 minuten. Lessen die uitvallen worden op de dag zelf bekend gemaakt.Open dag 2019De open dag voor toekomstige leerlingen van het St. Bonifatiuscollege is gepland op zaterdag 19 januari 2019.

Toetsweek periode I alleen voor 5-havo en 6-vwo, overige klassen geen toetsweek

10 (of 11, 12, 15) oktober t/m 19 oktober 2018

Toetsweek periode II onderbouw: 17 december t/m 21 december 2018

bovenbouw: 12 (of 13, 14, 17) december t/m 21 december 2018

Toetsweek periode III onderbouw: 18 maart t/m 22 maart 2019

bovenbouw: 13 (of 14, 15, 18) maart t/m 23 maart 2019

Toetsweek periode IV onderbouw: 1 juli t/m 5 juli 2019

bovenbouw: 26 (of 27, 28) juni t/m 5 juli 2019

1e uur 8.30-9.20
2e uur 9.20-10.10
3e uur 10.10-11.00
pauze
4e uur 11.20-12.10
5e uur 12.10-13.00
pauze
6e uur 13.30-14.20
7e uur 14.20-15.10
8e uur 15.10-16.00
1e uur 8.30-9.10
2e uur 9.10-9.50
3e uur 9.50-10.30
pauze
4e uur 10.50-11.30
5e uur 11.30-12.10
6e uur 12.10-12.50
pauze
7e uur 13.20-14.00
8e uur 14.00-14.40