Vakantierooster schooljaar 2022-2023

Zomervakantie 2022: zaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus 2022
Herfstvakantie: zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022 
Kerstvakantie: zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie: zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023
Goede Vrijdag: vrijdag 7 april 2023 (gewone lesdag!)
Tweede Paasdag: maandag 10 april 2023
Meivakantie: zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023
Hemelvaart: donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag: maandag 29 mei 2023
Zomervakantie 2023: zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2023 

Jaaragenda

Een gedetailleerde agenda is te raadplegen in ons digitale cijferadministratiesysteem “Magister”. En de jaaragenda is ook hier te raadplegen.

Ouderavonden 2022-2023

De spreekavonden naar aanleiding van de rapporten vinden plaats; dinsdag 15 november en donderdag 17 november 2022 ouder-kind-mentor/coach gesprek, dinsdag 14 februari 2023 online met vakdocenten (maandag 13 februari reserve) en donderdag 11 mei 2023 online met vakdocenten (woensdag 10 mei reserve). Woensdagochtend 5 juli 2023 is er een telefonisch spreekuur op afspraak met brugklasmentoren en de afdelingsleider. Daarnaast is er ook een telefonisch spreekuur op afspraak met de overige mentoren en afdelingsleider op donderdag 6 juli.

Open Dagen  en Open Lesmiddagen 2022-2023

Open Dagen
– vrijdag 11 november 2022 | 17.00 t/m 20.00 uur (alleen voor leerlingen groep 8 en ouders/verzorgers) 
– zaterdag 28 januari 2023  | 10.00 t/m 13.00 uur

Open Lesmiddagen
– dinsdag 1 november 2022
| 13.30 óf 15.00 uur
– woensdag 1 februari 2023 | 13.30 óf 15.00 uur
Alle informatie voor ouders en leerlingen is hier te vinden.

Lustrumreünie 15 april 2023

De Lustrumreünie is op zaterdag 15 april 2023. Meer informatie binnenkort! 

Lestijden

1e uur 08.30-09.10
2e uur 09.10-09.50
3e uur 09.50-10.30
pauze  
4e uur 10.50-11.30
5e uur 11.30-12.10
6e uur 12.10-12.50
pauze  
7e uur 13.20-14.00
8e uur 14.00-14.40
pauze  
9e uur 14.55-15.35
10e uur 15.35-16.15