Vakantierooster schooljaar 2023-2024

Zomervakantie 2023: zaterdag 9 juli t/m zondag 20 augustus 2023
Herfstvakantie: zaterdag 14 oktober t/m zondag 22 oktober 2023 
Kerstvakantie: zaterdag 23 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie: zaterdag 17 februari t/m zondag 25 februari 2024
Goede Vrijdag: vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag: maandag 1 april 2024
Meivakantie: zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei 2024
Hemelvaart: donderdag 9 mei 2024 (valt in de meivakantie)
Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Zomervakantie 2024: zaterdag 13 juli t/m zondag 25 augustus 2024 

Jaaragenda

Een gedetailleerde agenda is te raadplegen in ons digitale cijferadministratiesysteem “Magister”. En de jaaragenda is ook hier te raadplegen.

Ouderavonden 2023-2024

De spreekavonden naar aanleiding van de rapporten vinden plaats; donderdag 9 november en op dinsdag 21 november 2023 ouder-kind-mentor/coach gesprek, dinsdag 13 februari 2024 online met vakdocenten (maandag 12 februari reserve) en donderdag 16 mei 2024 op school met vakdocenten (woensdag 15 mei reserve). Woensdagochtend 10 juli 2024 is er een telefonisch spreekuur op afspraak met mentoren en de afdelingsleider. 

Open Dagen  en Open Lesmiddagen 2023-2024

Open Lesmiddagen:

27 februari 2024 – meer informatie

6 maart 2024 – meer informatie

Open Dag:

Zaterdag 10 februari 2024 – al geweest. 

Informatieavond voor ouders:

Dinsdag 12 december 2023 – al geweest. 

Dinsdag 19 december 2023 – al geweest. 

Lestijden

1e uur 08.30-09.10
2e uur 09.10-09.50
3e uur 09.50-10.30
pauze  
4e uur 10.50-11.30
5e uur 11.30-12.10
6e uur 12.10-12.50
pauze  
7e uur 13.20-14.00
8e uur 14.00-14.40
pauze  
9e uur 14.55-15.35
10e uur 15.35-16.15

Vakantierooster schooljaar 2024-2025

Herfstvakantie:zaterdag 26 oktober t/m zondag 3 november 2024
Kerstvakantie:zaterdag 21 december 2024 t/m zondag 5 januari 2025
Voorjaarsvakantie:zaterdag 22 februari t/m zondag 2 maart 2025
Goede vrijdag:vrijdag 18 april 2025
2e Paasdag:maandag 21 april 2025 (valt in de meivakantie)
Meivakantie:zaterdag 19 april t/m zondag 4 mei 2025
Bevrijdingsdag:maandag 5 mei 2025
Hemelvaartsdag:donderdag 29 mei 2025
2e Pinksterdag:maandag 9 juni 2025
Zomervakantie:zaterdag 19 juli t/m zondag 31 augustus 2025