Het St. Bonifatiuscollege is een katholieke scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium. Onze school geeft vorm aan een brede ontwikkeling van leerlingen vanuit drie pijlers kwaliteit, verbondenheid en diversiteit. De sfeer op het Boni is te omschrijven als open, met ruimte voor ieders eigenheid en betrokkenheid op elkaar en op de schoolgemeenschap als geheel. Onze school biedt sterk inhoudelijk onderwijs waarin de vaksecties werken aan ontwikkeling van het vakonderwijs. De medewerkers zijn gericht op vernieuwing van het onderwijs met ruimte voor maatwerk en keuzevrijheid van leerlingen. Het ontwerp van het nieuwe gebouw is erop gericht ruimte te bieden aan deze onderwijsontwikkeling.


Het St. Bonifatiuscollege, schoolgemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium te Utrecht is, wegens pensionering, m.i.v. 1 augustus 2023, op zoek naar een enthousiaste

Docent wiskunde, 1e of 2e graads (1,0 fte)

Wij zien uw motivatiebrief met curriculum vitae graag voor 7 maart 2023 tegemoet.
Wij verzoeken u deze brief te richten aan mevrouw drs. J.A.S.M. Schreuder, rector: vacature@boni.nl.Het St. Bonifatiuscollege is onderdeel van de Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel onderwijs (www.pcouwillibrord.nl).