Het St. Bonifatiuscollege is een katholieke scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium. Onze school geeft vorm aan een brede ontwikkeling van leerlingen vanuit drie pijlers kwaliteit, verbondenheid en diversiteit. De sfeer op het Boni is te omschrijven als open, met ruimte voor ieders eigenheid en betrokkenheid op elkaar en op de schoolgemeenschap als geheel. Onze school biedt sterk inhoudelijk onderwijs waarin de vaksecties werken aan ontwikkeling van het vakonderwijs. De medewerkers zijn gericht op vernieuwing van het onderwijs met ruimte voor maatwerk en keuzevrijheid van leerlingen. Het ontwerp van het nieuwe gebouw is erop gericht ruimte te bieden aan deze onderwijsontwikkeling.


Het St. Bonifatiuscollege, schoolgemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium te Utrecht is m.i.v. 1 augustus 2021, op zoek naar een enthousiaste docent(e)

maatschappijleer en -wetenschappen 1e graads (0,5 fte)

drama (8 uur)

bedrijfseconomie, 1e graads (0,4 fte)

Het St. Bonifatiuscollege te Utrecht is m.i.v. 1 augustus 2021 tot medio februari 2022, ter vervanging wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof, op zoek naar een enthousiaste

onderwijsassistent(e) 32 uur (0,8 fte)

Het St. Bonifatiuscollege te Utrecht is met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een enthousiaste

medewerk(st)er leerlingenadministratie (0,9 fte)


Het St. Bonifatiuscollege is onderdeel van de Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel onderwijs (www.pcouwillibrord.nl).