Het St. Bonifatiuscollege is een katholieke scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium. De school geeft vorm aan een brede ontwikkeling van leerlingen vanuit drie pijlers kwaliteit, verbondenheid en diversiteit. De sfeer op het Boni is te omschrijven als open, met ruimte voor ieders eigenheid en betrokkenheid op elkaar en op de schoolgemeenschap als geheel. De school biedt sterk inhoudelijk onderwijs waarin de vaksecties werken aan ontwikkeling van het vakonderwijs. De medewerkers van de school zijn gericht op vernieuwing van het onderwijs met ruimte voor maatwerk en keuzevrijheid van leerlingen. Het ontwerp van het nieuwe gebouw is erop gericht ruimte te bieden aan deze onderwijsontwikkeling.

Voor meer informatie over onze schoolgemeenschap, verwijzen wij u graag naar onze website: www.boni.nl


Het St. Bonifatiuscollege, schoolgemeenschap voor havo en vwo te Utrecht, is m.i.v. 1 augustus 2020 op zoek naar een enthousiaste

Docent levensbeschouwing, 1e graads (bij voorkeur theoloog)

Het betreft ongeveer 4-8 lesuren, in 4-vwo

Op het St. Bonifatiuscollege neemt het vak levensbeschouwing een voorname plek in: in zowel de brugklas als de vierde klas wordt het vak als 2-uursvak aangeboden (2 x 50 min per week). In de brugklas richt het vak zich met name op ontdekking van de grote wereldreligies, in de vierde klas op Identiteitsontwikkeling. In beide jaarlagen leggen wij sterk de nadruk op de “hoofd-hart verbinding”. We nodigen leerlingen uit om aangereikte cognitieve kennis te koppelen aan emotionele kennis. Wat voel jij bij-; vind jij van-; raakt jou in-; resoneert volop bij wat je in onze vaklessen leert over onder meer psychologie, filosofie en religie? Ook is het onze intentie leerlingen zich hierin tot elkaar te laten verhouden: in hoeverre verschillen wij van elkaar in wat wij voelen; vinden; wat ons raakt en wat bij ons resoneert van het geleerde? Het uitwisselen onderling is daarmee erg belangrijk. We hebben er als sectie dan ook bewust voor gekozen niét mee te doen aan centrale toetsmomenten in toetsweken: onze cijferbepaling vindt plaats op basis van praktische opdrachten, open-boek toetsen en in te leveren persoonlijke essays. Het curriculum hebben we helemaal zelf ontwikkeld, er wordt niet met een bestaande methode gewerkt. Tevens wordt bij levensbeschouwing niet gewerkt met een PTA: zodoende hebben wij de vrijheid om op klassenniveau te variëren in te geven opdrachten. In de regel wijken wij binnen de sectie onderling weinig af van elkaar: echter, die mogelijkheid is er wel als een andere aanpak prettiger lijkt te werken bij een bepaalde klas.

Wij zijn op zoek naar een collega die leerlingen uitdaagt deze slag van denken naar voelen te maken, die bereid is tot flexibel en zelfstandig werken en bijdraagt aan de verdere verrijking van ons curriculum. We hebben een aantal uren levensbeschouwing in de vierde klas openstaan, waar de onderwerpen Inleiding Filosofie, Ethiek, Narrativiteit en Hermeneutiek centraal staan in het jaarprogramma.

Wij zien uw motivatiebrief met curriculum vitae graag uiterlijk 10-06-2020 tegemoet. Wij verzoeken u deze brief te richten aan mevrouw drs. J.A.S.M. Schreuder, rector: vacature@boni.nl.


Het St. Bonifatiuscollege is onderdeel van de Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel onderwijs (www.pcouwillibrord.nl).

Klik hier voor de vacature-pagina van de Willibrord Stichting.