Vacatures

Het St. Bonifatiuscollege is een katholieke scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium. De school geeft vorm aan een brede ontwikkeling van leerlingen vanuit drie pijlers kwaliteit, verbondenheid en diversiteit. De sfeer op het Boni is te omschrijven als open, met ruimte voor ieders eigenheid en betrokkenheid op elkaar en op de schoolgemeenschap als geheel. De school biedt sterk inhoudelijk onderwijs waarin de vaksecties werken aan ontwikkeling van het vakonderwijs. De medewerkers van de school zijn gericht op vernieuwing van het onderwijs met ruimte voor maatwerk en keuzevrijheid van leerlingen. Het ontwerp van het nieuwe gebouw is erop gericht ruimte te bieden aan deze onderwijsontwikkeling.


Het St. Bonifatiuscollege (havo/vwo) te Utrecht is m.i.v. 1 januari 2020 op zoek naar een enthousiaste

Onderwijsassistent(e) (0,8 fte)

De functie omvat de volgende hoofdtaken:

  • Opvang onderbouw klassen bij lesuitval
  • Surveilleren bij repetities
  • Opvang individuele leerlingen
  • De daarbij behorende administratieve afhandelingen
  • Pauze-surveillance
  • Organisatie inhaalrepetities
  • Ondersteunende administratieve werkzaamheden voor de schoolleiding

I.v.m. de werkzaamheden wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij vijf dagen per week aanwezig is.
De functie is ingedeeld in salarisschaal 4 volgens de onderwijs CAO.

Wij zien uw motivatiebrief met curriculum vitae graag tegemoet voor vrijdag 13 december a.s.

Wij verzoeken u deze brief te richten aan Hanneke Schreuder (vacature@boni.nl)

_______________________________________________________________________________

Het St. Bonifatiuscollege is m.i.v. 10 februari 2020, ter vervanging wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof op zoek naar een enthousiaste

Docent(e) CKV en Kunst Algemeen

Het betreft ongeveer 10 lesuren in de bovenbouw.
De lessen staan ingepland op dinsdag t/m vrijdag.

Wij zien uw motivatiebrief met curriculum vitae graag tegemoet.
Wij verzoeken u deze brief te richten aan mevrouw drs. J.A.S.M. Schreuder, rector: vacature@boni.nl.


Het St. Bonifatiuscollege is onderdeel van de Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel onderwijs (www.pcouwillibrord.nl).

Klik hier voor de vacature-pagina van de Willibrord Stichting.