Vacatures

Het St. Bonifatiuscollege is een katholieke scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium. De school geeft vorm aan een brede ontwikkeling van leerlingen vanuit drie pijlers kwaliteit, verbondenheid en diversiteit. De sfeer op het Boni is te omschrijven als open, met ruimte voor ieders eigenheid en betrokkenheid op elkaar en op de schoolgemeenschap als geheel. De school biedt sterk inhoudelijk onderwijs waarin de vaksecties werken aan ontwikkeling van het vakonderwijs. De medewerkers van de school zijn gericht op vernieuwing van het onderwijs met ruimte voor maatwerk en keuzevrijheid van leerlingen. Het ontwerp van het nieuwe gebouw is erop gericht ruimte te bieden aan deze onderwijsontwikkeling.


Het St. Bonifatiuscollege is m.i.v. 1 september 2019 op zoek naar een enthousiaste

onderwijsassistent (0,7-0,8 fte).

De functie omvat de volgende hoofdtaken:
· Opvang onderbouwklassen bij lesuitval
· Surveilleren bij repetities
· Opvang individuele leerlingen
· De daarbij behorende administratieve afhandelingen
· Pauze-surveillance
· Organisatie inhaalrepetities
· Ondersteunende administratieve werkzaamheden voor de schoolleiding
Wij zien uw motivatiebrief met curriculum vitae graag tegemoet voor 21 juni 2019. Wij verzoeken u deze brief te richten aan dhr. H. de Groot via vacature@boni.nl.


Het St. Bonifatiuscollege is onderdeel van de Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel onderwijs (www.pcouwillibrord.nl).

Klik hier voor de vacature-pagina van de Willibrord Stichting.