Het St. Bonifatiuscollege is een katholieke scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium. Onze school geeft vorm aan een brede ontwikkeling van leerlingen vanuit drie pijlers kwaliteit, verbondenheid en diversiteit. De sfeer op het Boni is te omschrijven als open, met ruimte voor ieders eigenheid en betrokkenheid op elkaar en op de schoolgemeenschap als geheel. Onze school biedt sterk inhoudelijk onderwijs waarin de vaksecties werken aan ontwikkeling van het vakonderwijs. De medewerkers zijn gericht op vernieuwing van het onderwijs met ruimte voor maatwerk en keuzevrijheid van leerlingen. Het ontwerp van het nieuwe gebouw is erop gericht ruimte te bieden aan deze onderwijsontwikkeling.


Het St. Bonifatiuscollege, schoolgemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium te Utrecht is m.i.v. 1 augustus 2022, op zoek naar een enthousiaste

Docent(e) klassieke talen, 1e graads (0,7 – 0,8 fte)

Kandidaten worden van harte uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken door een motivatiebrief met curriculum vitae te sturen naar vacature@boni.nl. U kunt uw brief richten aan mevrouw drs. J.A.S.M. (Hanneke) Schreuder.


Het St. Bonifatiuscollege, schoolgemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium te Utrecht, is m.i.v. 1 augustus 2022, op zoek naar een enthousiaste

Docent(e) wiskunde, 1e of 2e graads (0,8-1,0 fte)

Voor meer informatie over onze schoolgemeenschap, verwijzen wij u graag naar onze website: www.boni.nl

Wij zien uw motivatiebrief met curriculum vitae graag voor 1 juli 2022 tegemoet.
Wij verzoeken u deze brief te richten aan mevrouw drs. J.A.S.M. Schreuder, rector: vacature@boni.nl.


Het St. Bonifatiuscollege, schoolgemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium te Utrecht, is m.i.v. 1 augustus 2022 op zoek naar een enthousiaste

Docent(e) Nederlands, 1e of 2e graads (0,6 fte)

Voor meer informatie over onze schoolgemeenschap, verwijzen wij u graag naar onze website: www.boni.nl

Wij zien uw motivatiebrief met curriculum vitae graag voor 1 juli 2022 tegemoet.
Wij verzoeken u deze brief te richten aan mevrouw drs. J.A.S.M. Schreuder, rector: vacature@boni.nl.


Het St. Bonifatiuscollege, schoolgemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium te Utrecht is, m.i.v. 1 augustus 2022, op zoek naar een enthousiaste

Docent(e) levensbeschouwing, 1e graads

(tot aan de kerst 22 lesuren als vervanging voor zwangerschapsverlof, daarna ± 12 lesuren tijdelijk met uitzicht op vast)

Kandidaten worden van harte uitgenodigd hun belangstelling voor 24 juni a.s. kenbaar te maken door een motivatiebrief met curriculum vitae te sturen naar vacature@boni.nl. U kunt uw brief richten aan mevrouw drs. J.A.S.M. (Hanneke) Schreuder.


Het St. Bonifatiuscollege, schoolgemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium te Utrecht is, per direct, op zoek naar een enthousiaste

Medewerker facilitair C, 0,8 fte

Klik hier voor een taakomschrijving.

Kandidaten worden van harte uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken door een motivatiebrief met curriculum vitae te sturen naar vacature@boni.nl.
U kunt uw brief richten aan mevrouw drs. J.A.S.M. (Hanneke) Schreuder.


Het St. Bonifatiuscollege is onderdeel van de Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel onderwijs (www.pcouwillibrord.nl).