Het St. Bonifatiuscollege is een katholieke scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium. Onze school geeft vorm aan een brede ontwikkeling van leerlingen vanuit drie pijlers kwaliteit, verbondenheid en diversiteit. De sfeer op het Boni is te omschrijven als open, met ruimte voor ieders eigenheid en betrokkenheid op elkaar en op de schoolgemeenschap als geheel. Onze school biedt sterk inhoudelijk onderwijs waarin de vaksecties werken aan ontwikkeling van het vakonderwijs. De medewerkers zijn gericht op vernieuwing van het onderwijs met ruimte voor maatwerk en keuzevrijheid van leerlingen. Het ontwerp van het nieuwe gebouw is erop gericht ruimte te bieden aan deze onderwijsontwikkeling.


Het St. Bonifatiuscollege, schoolgemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium te Utrecht, is m.i.v. 1 augustus 2024 op zoek naar een enthousiaste

Onderwijsassistent (0,6 – 0,8fte)

De uitgebreide taakomschrijving vindt u hier.

Naast de ondersteuning van de leraar, ondersteunt de medewerker tevens de afdelingsleider. De werkzaamheden worden afgestemd met de afdelingsleider, de coördinator onderwijsassistenten en leraar.

Kandidaten worden van harte uitgenodigd hun belangstelling voor 10 juni a.s. kenbaar te maken door een motivatiebrief met curriculum vitae te sturen naar https://www.werkenbijpcouwillibrord.nl/pw-vacature/onderwijsassistent-15.
U kunt uw brief richten aan de rector, mevrouw Hanneke Schreuder.
Voor vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met mevrouw Carla Scholman, c.scholman@boni.nl / 030- 2512315


Het St. Bonifatiuscollege, schoolgemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium te Utrecht, is m.i.v. 1 augustus 2024 op zoek naar een enthousiaste

 Docent aardrijkskunde, 1e of 2e graads (0,6 fte)

Wij zien je motivatiebrief met curriculum vitae graag uiterlijk 9 juni 2024 tegemoet. Solliciteren kan via de linkhttps://www.werkenbijpcouwillibrord.nl/pw-vacature/docent-aardrijkskunde-1e-of-2e-graads-2


Het St. Bonifatiuscollege, schoolgemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium te Utrecht is, m.i.v. 1 augustus 2024 op zoek naar een enthousiaste

 Docent Engels, 2e graads (0,5 fte)

Wij zien je motivatiebrief met curriculum vitae graag uiterlijk 21 juni 2024 tegemoet. Wij verzoeken je deze brief te richten aan onze rector Hanneke Schreuder.

Solliciteren kan via de linkhttps://www.werkenbijpcouwillibrord.nl/pw-vacature/docent-engels-2e-graads-12


Het St. Bonifatiuscollege, schoolgemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium te Utrecht, is per 1 augustus 2024 op zoek naar een enthousiaste

Docent Klassieke Talen 1e graads (0,6 – 0,7 fte)

Wij zien je motivatiebrief met curriculum vitae graag uiterlijk 27 juni 2024 tegemoet. Wij verzoeken je deze brief te richten aan onze rector Hanneke Schreuder, vacature@boni.nl.


Het St. Bonifatiuscollege is onderdeel van de Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel onderwijs (www.pcouwillibrord.nl).