Informatie

Flexrooster

Met ingang van schooljaar 2021-2022 werken wij op het Boni met een flexrooster, om jou meer ruimte te bieden om jezelf te ontwikkelen en je talenten te ontdekken.

Een nieuw rooster én er blijft veel hetzelfde!

De invoering van een nieuw rooster klinkt als een grote verandering. Echter blijft veel hetzelfde.
Zo houd je gewoon je vaklessen van de vakdocenten en heb je nog steeds je eigen klas met een mentor en klassikale mentorlessen. Wat nieuw is, is dat jij vanaf dit schooljaar een deel van je lessen zelf mag kiezen. Dat doe je met hulp van je eigen studiecoach. Heb jij door corona bij sommige vakken achterstanden opgelopen, dan kun je met dit rooster tijdens de lesdag kiezen voor inhaallessen door onze eigen docenten.

Het aantal vaklessen per vak blijft hetzelfde, dat betekent dat je nog steeds evenveel lessen in ieder vak volgt. De lesduur blijft 40 minuten, met veel lessen in blokuren, zoals je dit jaar gewend bent. Omdat we niet teruggaan naar een 50 minuten rooster blijft er lestijd over en die extra lestijd, die kies je zelf. We noemen dat de flexuren, daarvan volg je er minimaal vijf per week. Je kunt kiezen voor extra vakondersteuning- en Boni+ uren (verrijkings- of verdiepingsuren), voor inhaallessen en voor huiswerkuren.

Maak eigen keuzes in het flexrooster

Wat is een flexrooster?

Een flexrooster is anders dan het oude rooster. Een dag bestaat in principe uit drie lesblokken van 80 minuten. Dat kunnen ook per blok twee lessen van ieder 40 minuten zijn. Voor en na deze lesblokken kun je kiezen voor flexuren van 40 minuten. Minimaal vijf keer per week plan je zelf je flexuren in.

Er zijn drie soorten flexuren

  • Huiswerkuren: stilte-uren of samenwerkingsuren.
  • Vakondersteunings- en inhaallessen: voor de ondersteuningslessen bereid je zelf je vragen voor over de lesstof en vraag je uitleg aan de vakdocent. In de inhaallessen zorgt de docent ervoor dat je achterstanden weggewerkt worden.
  • Boni+ uren (verrijkings- of verdiepingsuren): in deze uren kies je voor het volgen van extra’s naast de vaklessen. Denk hierbij aan lessen als Cambridge, Goethe en Delf en ook aan Robotica, kunstatelier, debatteren, muziek en bijvoorbeeld fotografie, drama en dans.

Daarnaast is er in het flexrooster ruimte voor:

  • Coaching, faalangsttrainingen en leerlingbegeleiding.
  • Extra lessen in verband met uitval of onvoldoende opbrengsten.

Wat zijn voor jou de voordelen van een flexrooster?

  • Je kiest zelf minimaal 5 flexuren per week; zowel het soort flexles dat je wilt volgen als het moment in de week.
  • Je kiest bijvoorbeeld voor extra vakondersteuning of juist voor een verrijkingsuur (Boni+ uur).
  • Je wordt begeleid door je mentor/coach tijdens coachuren.
  • Veel lessen zijn in blokuren van 80 min, dat zorgt voor meer rust en minder verschillende vaklessen op één dag
  • Je hebt minder huiswerk na school als je kiest voor huiswerkuren.

Eigen coach en Boni-planner

Om je te helpen bij het leren plannen en maken van goede keuzes krijg je ondersteuning van een coach, die je regelmatig spreekt. Daarnaast maak je gebruik van een papieren Boni-planner. In de Boni-planner noteer je naast huiswerk en je toetsen, de planning van je leer- en maakwerk en de afspraken die je met je coach gemaakt hebt.

Een uitdagende en succesvolle schooltijd op het Boni!