Vertrouwenspersonen

Beste leerling,

Wij zijn Wilma Akkerman en Dirk Haringa en naast docent Techniek en Natuurkunde zijn wij vertrouwenspersoon bij ons op school.

Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie je terecht kunt als er sprake is van ongewenst gedrag of wanneer je iets in vertrouwen wilt bespreken. Bijvoorbeeld als je gepest wordt of als je ziet dat iemand anders gepest wordt. Als je je onveilig voelt, als er sprake is van discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld.

Bij een vertrouwenspersoon kun je hier in vertrouwen over praten. Je verhaal doen bij iemand kan al voor veel opluchting zorgen. Als het nodig is kan hij of zij je ook helpen met vervolgstappen. Kom gerust naar ons toe. Bij elke afdelingsleider hangt een affiche met onze gegevens.