Aanmelden en toelating

Veel gestelde vragen

Wil je je aanmelden voor het Boni? Bekijk hieronder de meest gestelde vragen.

1. Wordt er op het Boni geloot?

We hopen natuurlijk om niet te hoeven loten voor de beschikbare plekken. Helaas is dit in het vorige schooljaar niet gelukt en moest er worden geloot, zowel voor leerlingen met een havo-, havo/vwo- als voor leerlingen met een vwo-advies. In de jaren ervoor hebben wij bijna altijd alle leerlingen die zich hebben aangemeld kunnen plaatsen op school. Bekijk hier meer informatie over de historie van lotingen in de regio Utrecht.

2. Wanneer is bekend of er geloot gaat worden?

Op 25 april 2024 worden de plaatsingsbesluiten met alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) gecommuniceerd. Op deze dag is bekend of er geloot moet worden of niet, en in het geval van loting wordt een leerling direct aangemeld bij de volgende voorkeur(en). Alle leerlingen krijgen daardoor op deze dag te horen op welke school zij geplaatst zijn, aan de hand van de eerder doorgegeven voorkeuren.

3. Wat voor soort brugklassen kent het Boni?

In de eerste klas kennen wij drie soorten brugklassen: H/V-, atheneum- en gymnasiumklassen. Leerlingen met een havo- of een gecombineerd havo/vwo-advies worden bij ons op school in de h/v-brugklas geplaatst. Leerlingen met een enkelzijdig vwo-advies kunnen kiezen voor instroom in de atheneum- of gymnasiumbrugklas.

4. Hoeveel brugklassen maakt het Boni?

In het schooljaar 2024-2025 kunnen wij met 10 klassen starten. Aan de hand van de aanmeldingen wordt bekeken welke klassen er gevormd zullen worden. We streven ernaar om de leerlingen zo gelijkmatig mogelijk over de h/v-, atheneum- en gymnasiumafdeling te kunnen verdelen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen per aanmeldgroep bepalen we welke brugklassen er definitief gevormd gaan worden.

5. Kunnen leerlingen aangeven bij wie ze in de klas willen komen?

De leerlingen die zijn toegelaten mogen aangeven bij wie ze in de klas willen komen. Wij proberen deze wensen natuurlijk te vervullen, maar kunnen geen garanties geven. De wensen voor de klassenindeling inventariseren we na definitieve toelating.

6. Bestaat de broertjes-zusjesregeling nog?

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt de broertjes-/zusjesregeling gefaseerd afgeschaft. In het huidige schooljaar (2023/2024) zullen wij voor het laatst een broertjes/zusjesregeling hanteren, het gaat hier om de aanmelding van brugklasleerlingen die in schooljaar 2024/2025 gaan starten. Indien een broer of zus van de aangemelde leerling op 1 april 2021 leerling van het Boni was, en nog steeds is, mag de aangemelde leerling aanspraak maken op de broertjes/zusjesregeling. Ouder(s)/verzorger(s) dienen dit kenbaar te maken bij aanmelding. In het geval van overaanmelding worden de leerlingen die van deze regeling gebruik kunnen maken zonder loting geplaatst bij ons op school. Op 1 augustus 2024 zal de broertjes/zusjesregeling volledig zijn afgeschaft.

7. Hoe garandeert het Boni een goede overgang tussen Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs?

Wij houden ons aan de POVO-procedure (overgang Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs) waarin afspraken zijn vastgelegd tussen de Utrechtse onderwijsbesturen en de gemeente Utrecht over een goede overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs (naarhetvo.nl).

Bekijk op de website naarhetvo.nl de ouderinformatie met o.a. meer informatie over de POVO-procedure.

8. Kunnen leerlingen die niet in de gemeente Utrecht wonen (Bunnik, Houten, Groenekan, …) zich aanmelden op het Boni?

Ja, dat kan. In de gemeente is echter wel afgesproken dat de leerlingen die in Utrecht wonen voorrang krijgen bij een eventuele overaanmelding. Leerlingen die buiten de gemeente Utrecht wonen, kunnen in een dergelijke situatie helaas niet deelnemen aan de loting en kunnen niet bij ons op school geplaatst worden.

9. Staat uw vraag er niet tussen?

Mocht u vraag nog niet beantwoord zijn, kunt u contact opnemen met Sander Schouwerwou (afdelingsleider brugklas, s.schouwerwou@boni.nl