Veelgestelde vragen over de aanmelding 2019-2020.

 

Bestaat de broertjes-zusjesregeling nog?
De broertjes-zusjesregeling blijft ook in het schooljaar 2019/2020 geldig.
Leerlingen die een broer of zus hebben die in het huidige schooljaar onderwijs volgt op het St. Bonifatiuscollege, worden bij voorrang geplaatst.


Wat voor soorten brugklassen kent het Boni?
In de eerste klas hebben wij drie soorten brugklassen. Wij hebben havo/vwo-klassen voor leerlingen met een havo- of vwo-advies en vwo-klassen voor leerlingen met een zeer duidelijk vwo-advies. Daarnaast hebben wij ook gymnasiumklassen.


Wordt er op het Boni geloot?
Wij hebben op het Boni volgend jaar ca. 250 plaatsen, waarbij wij streven naar een verdeling 1/3 havo en 2/3 vwo (inclusief onze gymnasiumafdeling). In het verleden hebben wij op het vwo bijna nooit hoeven loten. Doordat we meer plaatsen beschikbaar stellen dan in de afgelopen jaren, is de kans klein dat wij op het vwo moeten loten. Hetzelfde geldt in geringere mate ook voor de havo.


Kunnen leerlingen die niet in de gemeente Utrecht wonen (Bunnik, Houten, Groenekan, …) zich aanmelden op het Boni?
Ja, dat kan. Maar bij overaanmelding krijgen de leerlingen die in de gemeente Utrecht wonen voorrang. Voor niet-Utrechtse leerlingen die zich aanmelden bij een school in Utrecht, geldt dat zij niet deelnemen aan de loting als er sprake is van overaanmelding onder Utrechtse leerlingen. De aanmelding zal dan niet verder in behandeling worden genomen.
Doordat we meer plaatsen beschikbaar stellen dan in de afgelopen jaren, is de kans klein dat wij op het vwo moeten loten. Hetzelfde geldt in geringere mate ook voor de havo.


Kunnen leerlingen aangeven bij wie ze in de klas willen komen?
De leerlingen die zijn toegelaten mogen aangeven bij wie ze in de klas willen. Wij proberen de wensen te vervullen, maar kunnen geen garanties geven.


Wanneer is bekend of er geloot gaat worden?
Op 3 april 2019 (na 17:00 uur) publiceert naarhetvo.nl een overzicht van de (over)aanmeldingen op de website.


Wanneer hoor ik dat mijn kind is aangenomen op het St. Bonifatiuscollege?
We zullen de uitslag vanaf 5 april schriftelijk communiceren.


Wilt u nog meer weten?
De toelating wordt geregeld zogenaamde POVO-procedure (overgang Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs) waarin afspraken zijn vastgelegd tussen de Utrechtse onderwijsbesturen en de gemeente Utrecht over een goede overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs (naarhetvo.nl).

Download via de website naarhetvo.nl de POVO-ouderbrochure  met o.a. meer informatie over de POVO-procedure.


Heeft u nog vragen?
Mocht u vraag nog niet beantwoord zijn, kunt u contact opnemen met Holger Baur (afdelingsleider brugklassen havo/vwo en vwo) of met Laurens Koppers (afdelingsleider 1-gymnasium).

 

< terug naar vorige pagina