Aanmelden en toelating

Veel gestelde vragen

Wil je je aanmelden voor het Boni? Bekijk hieronder de meest gestelde vragen.

1. Wordt er op het Boni geloot?

We streven er naar om op het Boni niet te hoeven loten. De afgelopen jaren is dit ook bijna altijd gelukt en hebben we alle aanmeldingen in de eerste ronde kunnen plaatsen. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken, zijn we bereid een 11e klas te creëren. Garanties kunnen we helaas niet geven. Bekijk hier meer informatie over de historie van lotingen in de regio Utrecht.

2. Wanneer is bekend of er geloot gaat worden?

Op 30 maart 2022 (vanaf 17:00 uur) publiceert naarhetvo.nl een overzicht van de (over)aanmeldingen op de website.

3. Wat voor soort brugklassen kent het Boni?

In de eerste klas hebben wij drie soorten brugklassen. Wij hebben havo/vwo-klassen voor leerlingen met een havo- of vwo-advies en vwo-klassen voor leerlingen met een vwo-advies. Daarnaast hebben wij ook gymnasiumklassen.

4. Hoeveel brugklassen maakt het Boni?

In schooljaar 2022-2023 willen we starten met 10 brugklassen. Mochten er voldoende aanmeldingen zijn om een extra 11e klas te maken, zullen we dat doen.

5. Kunnen leerlingen aangeven bij wie ze in de klas willen komen?

De leerlingen die zijn toegelaten mogen aangeven bij wie ze in de klas willen. Wij proberen de wensen te vervullen, maar kunnen geen garanties geven.

6. Bestaat de broertjes-zusjesregeling nog?

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt de broertjes-/zusjesregeling gefaseerd afgeschaft. Een leerling die zich aanmeldt voor de brugklas voor het schooljaar 2022-2023 en een broer/zus heeft die op 1 april 2021 leerling van het Boni is, wordt bij overaanmelding geplaatst mits hij/zij aan de toelatingscriteria voldoet. Dit betekent dat de lichting van de huidige brugklasleerlingen het laatste cohort is waarbij broertjes of zusjes aanspraak kunnen maken op deze regeling. Deze regeling blijft van kracht totdat de broer of zus van school af is, inclusief eventuele studievertraging.

7. Hoe garandeert het Boni een goede overgang tussen Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs?

Wij zijn genoodzaakt ons te houden aan de POVO-procedure (overgang Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs) waarin afspraken zijn vastgelegd tussen de Utrechtse onderwijsbesturen en de gemeente Utrecht over een goede overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs (naarhetvo.nl).

Bekijk op de website naarhetvo.nl de ouderinformatie met o.a. meer informatie over de POVO-procedure.

8. Kunnen leerlingen die niet in de gemeente Utrecht wonen (Bunnik, Houten, Groenekan, …) zich aanmelden op het Boni?

Ja, dat kan. Maar bij overaanmelding krijgen de leerlingen die in de gemeente Utrecht wonen voorrang. In het verleden is het ons bijna altijd gelukt de leerlingen uit omliggende gemeenten te plaatsen. Mocht u buiten de gemeente Utrecht wonen en geïnteresseerd zijn in onze school, dan kunt u het beste contact opnemen met Sander Schouwerwou (s.schouwerwou@boni.nl).

9. Staat uw vraag er niet tussen?

Mocht u vraag nog niet beantwoord zijn, kunt u contact opnemen met met Sander Schouwerwou (afdelingsleider brugklas, s.schouwerwou@boni.nl) of Holger Baur (coördinator brugklas, h.baur@boni.nl).