Bekijk hier de Boni-opendagfolder 2018 (pdf, 5 MB)

Bekijk hier de Boni-opendagfolder 2018 (pdf, 5 MB) LET OP: de folder van 2019 volgt later…

Informatie voor leerlingen van groep 8 (en hun ouders)


Informatieavond (alleen voor ouders)

Op woensdag 28 november 2018 bent u, ouders van leerlingen van groep 8, van harte welkom voor een eerste kennismaking met onze school. De avond begint om 19.30 uur en eindigt circa 21.30 uur en vindt plaats in het hoofdgebouw. Het gebouw is open vanaf 19.00 uur. Tijdens deze avond wordt u door enkele leerlingen groepsgewijs rondgeleid langs drie presentaties die alle betrekking hebben op ons onderwijs. Vanzelfsprekend zult u in ieder geval geïnformeerd worden over de gang van zaken in de brugklas. Deze informatie wordt gegeven door de huidige brugklasmentoren. Daarnaast kunt u kennis maken met andere onderwerpen die kenmerkend zijn voor onze school, zoals toneel (onderbouw en bovenbouw), ons bètaonderwijs, tekenen, muziek, “Cambridge Class”, het Goethe-Zertifikat (Duits) en het DELF-examen (“Diplôme d’Etudes en Langue Française”). Bij de aanmelding via onze website (vanaf 1 december) kunt u aangeven of u belangstelling hebt voor het havo/atheneum- of het gymnasiumprogramma op deze informatieavond.

Voor en tussen de presentaties is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken.


Open dag

De open dag voor leerlingen en ouders vindt plaats op zaterdag 19 januari 2019 van 10.00 uur tot 13.00 uur. Je kunt starten met een bezoek aan het brugklasgebouw waar je opgevangen wordt door de diverse brugklasmentoren die in een inleidend praatje van ongeveer 15 minuten wat meer zullen vertellen over het Boni en de brugklas in het bijzonder. Daarna kan je onder begeleiding van huidige brugklassers rondgeleid worden door het hoofdgebouw. Vanzelfsprekend kan je ook op eigen gelegenheid rondkijken.


Gymnasiummiddag (voor leerlingen)

Er is ook een “gymnasiummiddag” voor leerlingen van groep 8, op 6 februari 2019 van 13.30 tot 15.15 uur. Op deze middag krijg je onder andere 3 lessen van 20 minuten (bijvoorbeeld Latijn, wiskunde, techniek, geschiedenis of creatieve vakken) zodat je een beeld krijgt van het onderwijs op ons gymnasium. Vergeet je niet een potlood of pen mee te nemen?


Openlesmiddag (voor leerlingen)

De openlesmiddag vindt plaats op 13 februari 2019 van 13.30 uur tot 15.30 uur. Tijdens deze middag kan je in totaal 3 lessen van 20 minuten in verschillende vakken volgen en zo ervaren hoe het is om les te krijgen op de middelbare school. Woon je in Utrecht? Dan kan je je voor deze middag opgeven via je basisschool. Als je niet in Utrecht woont, kan je je opgeven door een mailtje te sturen naar mijnheer Baur, de afdelingsleider van de brugklassen (h.baur@boni.nl). Vermeld in je bericht je naam en ook op welke basisschool buiten Utrecht je zit. Het is handig wanneer je op de openlesmiddag een pen of potlood bij je hebt!


Kijk binnen bij het Boni!

Carlijn en Mel laten jou hun school zien. Bekijk hun video op YouTube>


Aanmelden voor de brugklas

Aanmeldingen vinden digitaal plaats door de basisschool via Onderwijs Transparant. Dit geldt ook voor scholen in de directe omgeving van Utrecht zoals Bunnik, Houten, De Bilt, Bilthoven, Nieuwegein, IJsselstein, Maarssen en Breukelen. Voor scholen buiten deze regio moet gebruik gemaakt worden van ons eigen aanmeldingsformulier dat u kunt opvragen bij onze administratie Uiterste aanmelddatum is [datum 2019 nog niet bekend].

Voor het St. Bonifatiuscollege is een toelatingsprocedure vastgesteld. Er gelden ook specifieke regels bij overaanmelding en loting. Lees hier meer over de procedure>

Meer informatie over de overstap naar het voortgezet onderwijs is te vinden op de website naarhetvo.nl.