Logo 1922

Logo St. Bonifaciuslyceum 1922

Archief van het St. Bonifacius-Lyceum / St. Bonifatiuscollege te Utrecht

Hieronder een overzicht van de archiefstukken van 1922 tot 2016.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met de heer Drubbel via a.drubbel(a)boni.nl. Deze maakt dan vervolgafspraken.

-Een uitgebreide inventaris (in pdf) is hier te downloaden.

-Er is ook een inventaris van het beeldarchief (in pdf) te downloaden. Dit bevat een overzicht van foto’s, dia’s, videobanden, cassettebandjes, dvd’s, cd’s, parafernalia en tekeningen in het archief van het St. Bonifatiuscollege.

Er is ook een lijst met namen van voormalige personeelsleden. I.v.m. privacy wordt deze lijst niet op de website gepubliceerd.

Nieuwbouw 1960

Brugklasgebouw 2006

Kromme Nieuwegracht, eerste schoolgebouw 1922