Leren van kunst en door kunst

Op het Boni bieden we al jarenlang kwalitatief hoog kunstonderwijs aan. Bij Kunst Beeldend word je uitgedaagd op je eigen niveau. Kleurgevoel, ruimtelijk inzicht, beeldend vermogen of technisch vermogen: je kan je op één of meerdere aspecten ontplooien.

Daarnaast ontwikkel je vaardigheden als het opbouwen van een portfolio, het oplossen van problemen en creatief denken. Vaardigheden die je ook buiten de kunstvakken goed kan gebruiken.

Kunst Beeldend in de brugklas

In de brugklas heb je een half jaar 2D Kunst Beeldend (Tekenen) en een halfjaar 3D Kunst Beeldend (Handvaardigheid). Bij 2D Kunst Beeldend worden diverse basisvaardigheden in materialen en technieken behandeld, maar komen ook elementaire beeldaspecten als Lay-out, Kleur en Stofuitdrukking aan bod. Alle opdrachten worden zorgvuldig bewaard in het tekendossier, dat je gedurende de hele onderbouw bijhoudt en aanvult. Deze waardevolle portfolio geeft je inzicht in jouw eigen ontwikkeling.

Bij 3D Kunst Beeldend leer je werken met diverse materialen als klei, metaal en hout en oefen je met verschillende technieken om deze materialen naar jouw hand te zetten. Het proces, de technieken en het toepassen van beeldende begrippen zijn vaste onderdelen bij zo’n blok. Bij dit theorie deel maak je map. Bij het ruimtelijke werkstuk, het praktijk deel, kijken we naar het idee, de uitwerking, de ruimtelijkheid en de afwerking  ervan. Je maakt ruimtelijke werk en wordt hierbij constant uitgedaagd je beeldend vermogen verder te ontwikkelen.

Kunst Beeldend in de tweede en derde klas

In de tweede klas heb je alleen 2D, waarin het accent op de waarneming (Kijken) ligt. De thema’s die behandeld worden zijn Portret, Lijnperspectief, Strip en Landschap.

In klas 3 krijg je weer zowel 2D Kunst Beeldend als kunst 3D, waarin je dieper ingaat op de al behandelde thema’s en beeldaspecten en ook de werkelijkheid leert loslaten in het thema Abstractie. Ook wordt Kunstbeschouwing, het kijken naar kunst, belangrijk in dit leerjaar.

Kunst Beeldend in de bovenbouw

Dankzij de uitgebreide aandacht voor Kunst Beeldend in de onderbouw heb je genoeg vaardigheden gekregen. In de bovenbouw kan je hier op een meer gevarieerde, persoonlijke manier mee verder gaan. Kunst Beeldend is een eindexamenvak waar je in 4-havo of 5-vwo voor kan kiezen.

Je werkt met thematische praktijkopdrachten die je op een individuele wijze uitwerkt en verbeeldt. De thema’s sluiten aan bij jouw persoonlijke belevingswereld maar ook bij de grotere thema’s van de kunstwereld. Door feedback en reflectie krijg jij inzicht in jouw eigen niveau en maak jij het vak eigen.

Daarnaast krijg je ook les in kunstgeschiedenis- en theorie. Je verdiept je in verschillende kunstdisciplines: beeldende vormgeving, architectuur, theater, dans en muziek.

Overweeg je een kunstopleiding te volgen? Dan is Kunst Beeldend een mooie gelegenheid een portfolio op te bouwen, dat van pas kan komen bij de toelating tot een kunstacademie of een designopleiding.

Wil je in een technisch, creatieve richting verder, zoals bouwkunde of industriële vormgeving? Of wil je kunst- of cultuurgeschiedenis gaan studeren? Dan is Kunst Beeldend een goede voorbereiding.

Bijzondere activiteiten:

–          Naast de reguliere lessen is er ook nog KleinAtelier, voor enthousiaste brugklassers die op vrijdagmiddag graag nog aan de slag gaan in het tekenlokaal.

–          Wanneer je in de derde klas zit is er Atelier3, dat je net als KleinAtelier op vrijwillige basis kunt volgen.

–          Voor de leerlingen in de bovenbouw biedt het Boni je de kans om naast de reguliere kunstlessen deel te nemen aan “Atelier 306”. Dit buitenschoolse initiatief is bedoeld voor sterk gemotiveerde vierde klassers, die willen blijven tekenen en schilderen wanneer 2D Kunst Beeldend niet meer in hun lesrooster zit.