​​

In de brugklas gaat kunst 2D (tekenen) samen met kunst 3D (handvaardigheid) in het vak beeldende vorming. Het eerste halfjaar elke week een blokuur kunst 2D en daarna een halfjaar kunst 3D. Of andersom.

Bij kunst 2D beginnen we met een aantal basisvaardigheden in materialen en technieken en ook elementaire beeldaspecten, verpakt in drie lessenseries:

Lay-out, waarin vlakverdeling, witruimte, lettertypen, grafisch vormgever en nog veel meer aan de orde komen, dit wordt tenslotte toegepast in een kunstwerkbeschrijving (zie het fotoalbum). Fotoalbum Lay-Out>

Knuffel, waarin alles over structuur, textuur, stofuitdrukking enz. en ook pen en Oost-Indische inkt en tenslotte een tekening van de eigen knuffel. Fotoalbum Knuffel>

Kleur, waarin de kleurenleer centraal staat en het mengen van verf om een kleurencirkel te maken. Fotoalbum Kleur>

 

 

In klas 2-havo en -atheneum wordt het vak twee uur per week aangeboden. 2-Gymnasium heeft drie uur kunst 2D in de week en rondt de basisvorming Beeldende Vorming dit jaar af. Eerst staat de waarneming centraal en daarna ruimte. De volgende vier lessenseries komen aan bod:

Leren Kijken, helemaal gericht op goed kijken met je rechterhersenhelft met o.a. blindtekenen en portrettekenen. Fotoalbum Leren Kijken>

Zoom,  waarin we aansluiten bij stripverhalen en verschillende standpunten, met de nadruk op ruimte, diepte en compositie. Fotoalbum Zoom>

Landschap Schilderen, waarin ook ruimte aan bod komt, in combinatie het schilderen met plakkaatverf. Fotoalbum Landschap>

Lijnperspectief, de laatste serie, waarin ruimte wordt getekend m.b.v. de centrale perspectief. Dus vanuit de wiskundige benadering. Fotoalbum Lijnperspectief>

Daarnaast nog een aparte serie waar 2-gymnasium mee begint: een driedimensionale opdracht over architectuur voor het gymnasium. Dit gaat in samenwerking met het vak Techniek, waar het technisch ontwerptekenen aan bod komt. Fotoalbum Klassieke Villa>

 

 
In klas 3-atheneum (3havo rondt het vak af bij kunst 3D) tenslotte wordt de basisvorming van het vak kunst 2D afgerond en is er tevens een voorbereiding op twee nieuwe vakken in de 2e fase: CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) en Kunst Beeldend. Dit gebeurt in een aantal opdrachten waarin de kunstbeschouwing centraal staat, met o.a. een museumopdracht die uitgevoerd wordt in het Centraal Museum. Elke leerling kiest daar een kunstwerk uit en maakt daar een beschrijving van.Ook hier weer vier lessenseries:

Lijnperspectief, een vervolg op de vorige maar nu moeilijker, met meer vluchtpunten. Fotoalbum Lijnperspectief>

Spannende Ruimte, hier staat het tekenen van licht en schaduw centraal. Fotoalbum Spannende Ruimte>

Abstractie, een uitgebreid onderzoek van materialen en technieken waarbij begonnen wordt in een realistische vormgeving maar de eindfase is volledig abstract. Fotoalbum Abstractie>

Affiche/Flyer, een lessenserie over ontwerp en design, waarmee de 2D-lessen in de onderbouw worden afgerond. Fotoalbum Affiche>

 

 

 

Maar gelukkig zijn we hiermee nog lang niet uitgetekend op het Boni!

In de vierde klas is er “Atelier 306,  bedoeld voor vierde klassers die willen blijven tekenen hoewel het vak niet op het rooster staat en die dus sterk gemotiveerd zijn om op de dinsdagavond te tekenen en schilderen.

Sinds enige tijd bestaat er ook nog een “Brugklas atelier,  voor enthousiaste brugklassers die op vrijdagmiddag graag nog aan de slag gaan in het tekenlokaal.

In 4-havo en 5-vwo begint Kunst Beeldend, een examenvak waarin zowel plat (2-dimensionaal) als ruimtelijk (3-dimensionaal) gewerkt wordt. Daarnaast is een theoretische component: de lessen kunstgeschiedenis, die, net als bij Kunst Muziek, gegeven worden onder de noemer Kunst Algemeen (de Madrid-excursie in 6-vwo sluit hierop aan).

Bovendien is in de vierde en vijfde klas het vak CKV voor alle leerlingen verplicht en hier worden regelmatig ook praktische opdrachten gegeven waarbij tekenen en ontwerpen van belang zijn.