In het leerlingenstatuut is geprobeerd zo overzichtelijk mogelijk de rechten en plichten van een leerling weer te geven.
Het doel van het leerlingenstatuut is de mogelijkheid bieden de rechtspositie te verduidelijken en te verbeteren.
Het leerlingenstatuut werkt op 3 manieren:
1. probleemvoorkomend;
2. probleemoplossend;
3. willekeuruitsluitend.

Download hier het leerlingenstatuut (pdf)