stolpersteine1

boni

Sarah en Nina in de Westerstraat. Achter het hek bevond zich nummer 15, het adres vanwaar de familie Sanders is weggevoerd.