2-Gymnasium in Xanten


Woensdag 31 oktober 2018 zijn we met de tweedeklassers van het gymnasium op excursie naar Xanten geweest.
In Xanten was in de Romeinse tijd een groot legerkamp en een bloeiend stadje. Veel van de gebouwen uit die tijd zijn opgegraven en deels heropgebouwd in het Archeologische Park Xanten. Daar hebben de leerlingen het amfitheater, het badhuis, de tempel en de herberg bezocht. In het museum werden diverse vondsten getoond en toegelicht.
In het badhuis hebben de leerlingen het verwarmingssysteem onderzocht waarbij ze er achter kwamen dat de Romeinen al behoorlijk innovatief te werk gingen met vloer- en muurverwarming met een zeer hoog rendement. In het Archeologische Park hebben de leerlingen in groepjes met behulp van hun iPad en telefoon zelfstandig een aflevering van Het Klokhuis gemaakt, waarin ze informatie over het dagelijks leven in de Romeinse provincie hebben verwerkt. Al met al een leerzame en leuke dag!