Fijne vakantie!

Het schooljaar zit er weer op! Leerlingen en medewerkers hebben het afgelopen jaar hard gewerkt en mogen nu gaan genieten van de vakantie. In de periode van maandag 15 juli tot en met zondag 26 augustus 2024 is de school gesloten. Alleen in ernstige noodgevallen kunt u contact opnemen met de school door te mailen naar boni@boni.nl De leerlingen verwachten … Read More

BOB

Er is weer een nieuwe BOB (BoniOuderBulletin)! Het thema is zelfexpressie. Zelfexpressie is per definitie iets persoonlijks. Je laat zien wie je bent en dat kan op veel verschillende manieren. De een doet dat door middel van muziek maken of dansen, voor de ander zit dit in het creëren van een prachtig lichtplan en weer iemand anders uit zichzelf liever … Read More

Geslaagd!!! Van harte gefeliciteerd!

Vandaag hebben we de uitslag van het tweede tijdvak van het centraal examen vastgesteld en mogen we weer een aantal havoleerlingen van harte feliciteren met het behalen van hun havo-diploma. Samen met de geslaagden uit het eerste tijdvak zijn op het Boni 66 van de 71 havo-leerlingen geslaagd (93 %). Ook op het vwo hebben leerlingen via een herkansing het … Read More

Boni+ Landschapsschilderen

Van de leerlingen die aan Boniplus Landschapsschilderen hebben meegedaan is prachtig werk te zien op deze digitale expo. Ze hebben geëxperimenteerd met aquarel en gouache, samen een panoramalandschap gemaakt, een zelfgekozen landschap geschilderd en ook nog, op locatie, de prachtige Molenpolder geaquarelleerd.

Welkom nieuwe Bonifanten!

We heten jullie van harte welkom op onze school. Komend schooljaar zullen we met 10 klassen aan het brugklasjaar beginnen. Onze nieuwe leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) ontvangen vandaag aanvullende informatie via de mail. Nog een paar maanden naar de basisschool, en dan starten op het voortgezet onderwijs op het Boni. We kijken uit naar jullie komst! Helaas hebben wij niet … Read More

Tablo speelt Heksenjacht

Op 17, 18, 19, en 20 april is het zover. Dan is de aula omgetoverd tot theater en speelt Tablo de voorstelling ‘Heksenjacht’.  Een bloedspannend, ontroerend en waargebeurd verhaal, met mensen die liefhebben en liefgehad willen worden, die eenzaam zijn, en die uit alle macht proberen wat van hun leven te maken in een wereld waar angst en verraad regeren en … Read More

Boni-docent UU-alumnus van het jaar 2023!

Als school zijn we geweldig trots, dat onze aardrijkskundedocent Tim Schuring uitgeroepen is tot de UU-alumnus van het jaar 2023. In het juryrapport staat: ‘Met de keuze voor Tim Schuring geven wij graag gehoor aan het appél van faculteiten om de bijzondere positie die onze alumni in het onderwijs kunnen hebben te onderstrepen. Tim is daarvoor een rolmodel en ideale … Read More

Geld goede doelenacties overhandigd

Vorige week is door Sam en Lydia namens Atelier306 in het AZC in Utrecht, aan Stichting De Vrolijkheid een cheque van €1200,- overhandigd. Dit bedrag is verdiend met de kaartenactie tijdens de advent. Hiermee kan De Vrolijkheid een fijn dagje uit voor de kinderen van het AZC organiseren. Ook KleinAtelier (Boni+-programma voor brugklassers) heeft met de verkoop van hun prachtige vogelgidsje een mooi bedrag … Read More

Vakoverstijgend rekenen

Op het Boni wordt al jaren serieus werk gemaakt van rekenen. Alle vakken waar gerekend wordt gebruiken dezelfde overzichtelijke aanpak voor bijvoorbeeld het rekenen met procenten of verhoudingen. Deze aanpak, die door de Onderwijsinspectie toegejuicht wordt, staat op de rekenkaart die leerlingen t/m leerjaar 4 bij alle toetsen mogen gebruiken. Deze aanpak werkt en is nu ook landelijk opgepikt, nu … Read More

Populariteit

Nieuwe, digitale editie van het Boni OuderBulletin (BOB). Het thema van deze keer is ‘populariteit’, Wat maakt iets of iemand populair? En welke invloeden spelen er mee? Dat is nog niet zo makkelijk te definiëren. In deze editie onderzocht Arianne in een gesprek met Marian Groeneboom welke Boni+ uren het meest populair zijn. Schaken is bijvoorbeeld een van die populaire … Read More