Activiteitenweek: leren buiten de les!

In de week na de herfstvakantie, vanaf 29 oktober tot 2 november 2018, gaan de leerlingen van de eindexamenklassen op reis. Voor de andere leerlingen organiseren we een activiteitenweek. Er wordt geen gewoon lesprogramma aangeboden, maar wel een breed palet aan activiteiten en projecten buiten lesverband.

Op het St. Bonifatiuscollege willen we een krachtige leeromgeving bieden aan onze leerlingen waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers, die zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving en hebben geleerd om samen te werken.

Hierbij hoort een venster dat uitkijkt op de wereld buiten school. We vinden dat leren buiten de les verrijking biedt. We trekken met open vizier de wereld in met excursies en buitenlandse reizen, maar halen ook de wereld de school binnen met bijvoorbeeld voorlichting over drugs en alcohol aan klas 2 en 3 en een theatervoorstelling voor de vierde klassen.

De leerlingen komen in een andere omgeving in contact met elkaar en met hun docenten. Dat bevordert de sociale cohesie binnen onze schoolgemeenschap.