Adventsconcert zondag 3 december 2017

In de hal van het St. Bonifatiuscollege, van 11.00 tot (ongeveer) 13.00 uur

Iedereen (leerlingen, personeel (groot-)ouders) is van harte welkom op het adventsconcert dat zoals elk jaar wordt gehouden op de eerste zondag van de advent (de periode van 4 weken voor kerstmis). In die gehele periode hangt er bij de ingang van de school een adventskrans waarin het branden van de 4 kaarsen aangeeft hoe lang het nog duurt tot aan kerstmis: elke week brandt er een kaars meer. De eerste kaars wordt voor de eerste keer ontstoken tijdens de adventsviering voorafgaand aan het adventsconcert.
We dragen in processie het licht door de school!

De bij de advent behorende gregoriaanse hymne RORATE COELI wordt door een schola van docenten ten gehore gebracht, er wordt een stukje uit het evangelie gelezen en men zingt gezamenlijk enkele liederen in Taizéstijl! Voor velen uit de Bonigemeenschap is de adventskrans een dagelijks lichtpuntje in de donkere dagen voor kerstmis, waarin het jaar zich naar het einde spoedt.
Echt de moeite waard om op de hopelijk niet al te gure zondagochtend de warme sponde te verlaten om ook eens deze kant van onze school mee te maken!

De adventsviering gaat naadloos over in een koffieconcert, waarbij leerlingen, maar soms ook docenten en ouders op allerlei, soms zeer verrassende, wijzen muzikaal acte de présence geven. Ook dit jaar staan er weer mooie optredens op het programma.