Allerzielen

Het is een mooie traditie om ook binnen de eigen schoolmuren aandacht te besteden aan Allerzielen. Tijdens deze katholieke gedenkdag wordt stilgestaan bij alle overledenen, naar wie ons gemis en onze harten uitreiken.
Ook dit jaar zullen wij dit doen, op maandag 2 november. Tijdens het eerste lesuur zullen we samenkomen bij het beeld van St. Bonifatius, om kaarsen te branden, muziek te horen van leerlingen uit diverse jaarlagen en om een enkel woord uit te spreken. Vanwege de coronamaatregelen zal de viering in een kleiner gezelschap plaatsvinden dan gebruikelijk. Graag nodigen we ieder, die waarde hecht aan de traditie, van harte uit om aan te sluiten: individuele leerlingen (mits bij de afdelingsleider aangegeven) en collega’s zijn van harte welkom. Daarnaast zal één brugklas aanwezig zijn, waarvan een leerling zal voorlezen. Je bent van harte welkom om aanwezig te zijn, of om op een later moment die dag een licht te ontsteken.