Ateliers zijn weer begonnen

Er zijn dit jaar alweer twee buitenschoolse ateliers voor leerlingen begonnen: Atelier3 op vrijdagmiddag met leerlingen uit 3-havo en 3-gymnasium en Atelier306 op dinsdagavond met leerlingen uit klas 4. Je kunt ze het hele jaar volgen op hun eigen website.