Belangrijke wijzigingen in jaaragenda voor januari 2020!

Let op: belangrijke wijzigingen jaaragenda voor de maand januari 2020!

          Vanwege de verplaatsing van onze rapportvergaderingen is niet dinsdag 14 januari maar dinsdag 21 januari een lesvrije dag.

          Woensdag 15 januari is er geen 40-minutenrooster. Die dag zijn er gewoon lessen van 50 minuten.

          De inhaaltoetsen en herkansingen voor bovenbouwleerlingen zijn verplaatst van dinsdag 14 januari naar dinsdag  21 januari. Voor onderbouwleerlingen die toetsen moeten inhalen, maken docenten zelf een afspraak.

          Overige herkansingen en inhaaltoetsen voor bovenbouwleerlingen worden ook gepland op woensdag 22, donderdag 23 of dinsdag 28 januari.

          PWS-presentaties zijn vanwege de voorgenomen staking in het onderwijs verplaatst van vrijdag 31 januari naar vrijdag 7 februari.

U kunt deze wijzigingen tevens nalezen in de jaaragenda, versie 12 december.