Boni-docent UU-alumnus van het jaar 2023!

Als school zijn we geweldig trots, dat onze aardrijkskundedocent Tim Schuring uitgeroepen is tot de UU-alumnus van het jaar 2023. In het juryrapport staat: ‘Met de keuze voor Tim Schuring geven wij graag gehoor aan het appél van faculteiten om de bijzondere positie die onze alumni in het onderwijs kunnen hebben te onderstrepen. Tim is daarvoor een rolmodel en ideale ambassadeur. Hij is een buitengewoon gedreven en creatieve docent die je ieder kind of student voor alle vakken toewenst. Wat hem daarnaast onderscheidt, is zijn betrokkenheid bij vrijwel alle niveaus van het onderwijs, van vmbo tot universitair. Dat hij daarin bovendien interdisciplinariteit en samenwerking met relevante externe partijen inbouwt, maakt hem de terechte winnaar.’

Een groep leerlingen uit 3 havo en 5 havo is naar de Domkerk gegaan om de feestelijke benoeming van Tim tijdens de 388e Diës van de UU bij te wonen. 

Het is prijzenswaardig dat de Universiteit Utrecht speciale aandacht heeft willen besteden aan leraren. En heel bijzonder is het dan ook dat er zelfs nóg een Boni docent genomineerd was. Onze wiskundedocente Sabine Oudt was namens de faculteit Bètawetenschappen genomineerd!

We feliciteren Tim en Sabine van harte met hun benoeming en nominatie!

In dit filmpje is te zien waarom Tim tot Alumnus van het jaar 2023 is uitgeroepen.