Het Boni is nu Geo Future School

Vlnr. Marieke Sijbom, Rudi Knoef en Tine Beneker

Het Boni als Geo Future School

Op vrijdag 11 oktober heeft het St. Bonifatiuscollege het Geo Future School certificaat gekregen uit handen van hoogleraar geografie en onderwijs Tine Beneker. Daarmee horen we tot de eerste 4 GFS-scholen van Nederland. GFS richt zich op de volgende vijf kernconcepten: duurzaamheid, gezondheid, leefbaarheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Dit sluit uitstekend aan bij het Boni als Unesco-school. Door middel van projectonderwijs willen we onze leerlingen voorbereiden op hun toekomst in een global society. Hierin zijn vaardigheden als samenwerken en oplossingsgerichtheid van groot belang. Steeds meer complexe vraagstukken van deze tijd moeten multidisciplinair opgelost worden. Daarom werken we vakoverstijgend. We willen onze leerlingen uitdagen door de hogere denkvaardigheden aan te spreken en ze op groei gerichte feedback te geven. Alle 2e klassen gaan na de kerstvakantie een Tiny House ontwerpen bij de vakken aardrijkskunde, kunst 2D en techniek. In de 3e klassen gaan leerlingen voor de vakken aardrijkskunde en economie een herbestemming zoeken voor de voormalige gevangenissen Wolvenburg en het Pieter Baan Centrum. 
De certificering is een mooie aanmoediging om verder te gaan met het ontwikkelen van GFS-modules in onze school ,om ervoor te zorgen dat de visie van Geo Future School meer in de school verankerd wordt.